Links


 

טקסטים

 

,זה אתר טרקטטוס דו-לשוני ואסתטי

,זהו דף המוקדש לקרנפ ומקשר ל-"אמפריציזם, סמנטיקה ואונטולגיה" ובנוסף לפרקים מספרים נוספים

,זה אתר יפני שמהווה את המקור העשיר ביותר לטקסטים פוזיטיביסטים (חלקם בגרמנית). קשה לנווט בו, אבל כדאי

.ופה אפשר למצוא את האגדה אליה התייחס ויטגנשטיין ב-4.014

 

ויקיפדיה

  החוג הווינאי   פוזיטיביזם לוגי  הויקי שלי

פילוסופיה

 האתר של עינם בנושא הניתוח הלוגי-פילוסופי

מדע

האתר של שחר, חבר וכימאי 

כלכלה

האתר של דביר, יבואן תמונות לייזר הצרובות בקריסטלים

 אמנות

היולי, בת דודה ואמנית זכוכית

מתמטיקה

 אהרון, גיס ומתמטיקאי