คำขวัญอาเซียน
คำขวัญ "One Vision, One Identity, One Community"
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม"


สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  1. สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  2. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  3. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  4. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ธงชาติอาเซียน

ภูมิภาคอาเซียน


ที่มา : http://mail.ptn.ac.th

Comments