Καλώς Ορίσατε!

 
Το 2006 γεννήθηκε η ιδέα να καταγραφούν όσο το δυνατόν πιο συστηματικά  και να αναδειχθούν έξω από τα ρεύματα των ωκεανών των ελληνόγλωσσων κειμένων λέξεις οι οποίες δεν καταχωρίζονταν, συνήθως,στα Λεξικά μεν,αλλά σε προκαλούν να τις προσέξεις,γιατί διευρύνουν τον ορίζοντα των ρητών σημασιών και δίνουν το κίνητρο να προβληματισθούμε γόνιμα επί των ορίων των εκφραστικών δυνατοτήτων μας. 

Τέλος Δεκεμβρίου 2009 και αρχές Ιανουαρίου 2010 δημιουργήσαμε  ιστολόγιο με τίτλο ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΗΜΑ και  ηλεκτρονική διεύθυνση  http://glossografima.blogspot.com
 
Τώρα,τέλος Μαρτίου 2010, μεταβαίνουμε στην δημιουργία διάδοχου  ιστότοπου με το ίδιο όνομα.
 
Στον ιστότοπο έχουν μεταφερθεί οι  εγγραφές από το ιστολόγιο και  ευελπιστούμε να είναι η παρουσίαση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου ελκυστικότερα στον επισκέπτη.

Ζητώ συγγνώμη,γιατί σε κάποιες εγγραφές οι παραπομπές δεν είναι πλήρεις.Από την άλλη πλευρά,οι παραπομπές δεν σημαίνουν ότι έχει εξακριβωθεί αν αποκλειστικά από τον αναφερόμενο συντάκτη του κειμένου ή στο αναφερόμενο έντυπο έχει χρησιμοποιηθεί η καταγραφόμενη λέξη. 

Ως ενισχυτικό προς την πεποίθησή μας ότι η δημιουργία του ιστολογίου πριν και τώρα του ιστότοπου υπηρετεί έναν σοβαρό επιστημονικό σκοπό κρίνουμε το ότι ο επίκουρος καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ευθ. Φοίβος Παναγιωτίδης σε άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής (3/1/2010) στρέφει την προσοχή μας στη σημαντική ερώτηση «Μπορεί να υπάρξει η λέξη Χ στα ελληνικά;»,η οποία τίθεται λιγότερο συχνά,αλλά είναι ισοσθενής με την παραδοσιακά συζητούμενη «Υπάρχει η λέξη Χ στα ελληνικά;».


Με σκούρο μπλε χρώμα σημαίνονται οι νέες εγγραφές.
ΙΔ. ΣΗΜ. : Ιδιαίτερη Σημασία
 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 8/7/2020

ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Θ, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο,  Π, Τ,  ΨCopyright  Ιστότοπου ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΗΜΑ © 2010-2020 Πέτρος Ν. Δημητρακόπουλος