Khatam Surah 70

                                                          [Surah 69] [Surah 71]

Ulasan Surah AL MA’AAARIJ (tempat tempat naik).

Surah ini terdiri atas 44 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al Haaqqah.

Perkataan “Al Ma’aarij” yang menjadi nama bagi surah ini adalah kata jamak dari “Miraj”, diambil dari perkataan Al Ma’aarij yang terdapat pada ayat 3, yang ertinya menurut bahasa “tempat naik”.  Sedang para ahli tafsir memberi erti bermacam-macam,  diantaranya ialah “langit’, nikmat kurnia dan darjat atau tingkatan yang diberikan Allah s.w.t. kepada ahli syurga.


SUMBER: 
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Ma’aarij (1-44)
,       
[BS] http://algeriecc.blogspot.com/2013/05/70.html

.

Comments