Βιομηχανικός Αυτοματισμός


Αν και δεν σας αρέσει πιά το ακρώνυμο SCADA (Software Control and Data Acquisition), οι εφαρμογές ειναι πάντα εντυπωσιακές.

  • Δικτυα WiFi, GPRS/ 3G/ UMTS, CAN bus, RS232, RS422/RS485, Ethernet με spanning tree
  • Αυτόματες Μετρήσεις, Συνταγολόγια, Ελεγχος Συσκευών με ή χωρίς PLC
  • Απομακρυσμένη Διαχείρηση (παρηκολούθηση και έλεγχος) 
  • Συστήματα Ασφάλειας χώρου Η/Υ, Σχεδιασμός Data Center/Computer Room με πρότυπο εφαρμογής ISO 27001/BS 17799