Ασφάλεια και Logistics


Με την χρήση του καλύτερου υλικού για εφαρμογές access control και τεχνολογία RFID. Για το μικρό κουτί που θα κινείται στην αποθήκη σας, μέχρι τον υπάλληλο που θα εχει πρόσβαση στον όποιο χώρο απο το σύστημα δίνετε άδεια και τον αριθμο των φωτοτυπιών η των εκτυπώσεων που θα ζητήση. Με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης και του κέντρου λήψεως σημάτων (security) σε περίπτωση που η πρόσβαση γίνεται σε ωράριο που δεν προβλεπεται για τον χρήστη. Αυτο σαν ενα μικρό παράδειγμα ενός σεναρίου access control.

  • Παρακολούθηση του κάθε τεμαχίου ειτε σε αποθήκη είτε π.χ. στα πάγια του γραφείου
    • Παρακολούθηση του υλικου και καταγραφή κατα την μεταφορά και παράδοση
  • Παρουσιολόγιο προσωπικού
  • Πρόσβαση του προσωπικου στους χώρους και στα συστήματα Η/Υ της εταιρείας