Λύσεις για την επιχείρηση


Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υλικού για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 
  • Σχεδίαση Computer Room μαζί με τα συστήματα παροχής ισχύος για το σύνολο των εγκαταστάσεων. (περιλαμβάνεται disaster recovery & business continuity)
  • Tεχνογνωσία για υλοποίηση σε Λογισμικό Εμπορικής Διαχείρησης ειτε ERP, Λογισμικό για Help Desk και CRM
  • Λειτουργικα Συστήματα : Unix/BSD, Linux (Debian), OpenVMS, Microsoft και embedded ( π.χ. mini controllers)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Ασφάλειας - Physical/ Logical, Μηχανοργάνωσης, Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών, Μελέτη/ Διαχείρηση Εργου)