Τεχνική Υποστήριξη για Ιδιώτες

Μεταβατική περίοδος - Θα υπάρξη ανακοίνωση περι τα μέσα Οκτωβρίου.

Τεχνική υποστήριξη σε ιδιώτες δέν παρέχεται και δέν είναι δυνατόν να υπάρξουν εξαιρέσεις. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, για να σας βοηθήσω, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε αλυσίδα λιανικής με είδη πληροφορικής, και θα χαρούν τα μάλλα να σας εξυπηρετήσουν. Οπως επίσης και στα ανεξάρτητα καταστήματα λιανικής πώλησης Η/Υ της περιοχής σας.