Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της μηχανογράφησής σας, ισχύει ο παρακάτω τιμοκατάλογος απο 1/1/2008.

(Θα προκαλέσω την επιχειρηματικότητά σας ως προς το εξής: εχετε χρεία τεχνικής υποστήριξης, επιδιόρθωσης ενός η περισσοτέρων συστημάτων Η/Υ, ή μήπως μια οργάνωση και διαχείρηση των μηχανογραφικών σας αναγκών; H πολυετής εμπειρία μου σε πληθος επιχειρήσεων, μου υπαγορευει την συνήθη ανάγκη των εταιρειών σε ενέργειες διαχείρησης των υποδομών τους παρά σε μιά περαστική και φευγαλαία επισκευή (προσωρινό μπάλωμα, patch). Σκοπός: η μείωση του κόστους και η μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης, εστω και σε πρώτη φάση. Σκεφθείτε το! Χρησιμοποιείτε Η/Υ για να κερδίσετε, οχι για να ακολουθείτε το συρμό.)

Ανευ Συμβολαίου

1η ωρα εργασιών : 140,00€, 2η έως x ώρες : 80,00€. Οι τιμες ειναι πλεον του εκάστοτε ΦΠΑ.

Συνήθεις βλάβες αποκαθίστανται το αργότερο σε δύο ώρες. Σοβαρά προβλήματα σε 4 - 6 ώρες. Απο καταστροφικά τσουνάμι στην μηχανογράφηση τα συστήματα αποκαθίστανται το αργότερο σε 3 ημέρες, αν υπάρχουν τα ανταλλακτικά και το λογισμικό. Σημ: Σε βαριές καταστροφές, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ανάκτηση χαμένων αρχείων και στοιχείων.

Με Συμβόλαιο (ετήσιο)

Τα συμβόλαια ξεκινούν απο 300€/ μήνα πλέον ΦΠΑ. Το κόστος εξαρτάται απο τον αριθμό των εξυπηρετητών και των σταθμών εργασίας. Μία μέση επιχείρηση συνήθως μπορεί να εκτιμήσει γενικά το κόστος των ετήσιων υπηρεσιών απο την εταιρεία μας στο 3% - 5% της αξίας των εγκατεστημένων παγίων του μηχανογραφικού της εξοπλισμού στις μεγάλες εγκαταστάσεις και 18% - 22% στις μικρές.

Οι υπηρεσίες μας διαφοροποιούνται απο τον ανταγωνισμό καθώς οι τιμες συμβολαίων ειναι τελικές προς την εταιρεία και δεν περιλαμβάνουν πρόσθετες χρεώσεις. Διαφοροποιήσεις στον τυπο των υπηρεσιών πχ λειτουργικό, δικτυακό, συμβουλευτικό, ανάλυση προδιαγραφών κ.ά ΔΕΝ υπάρχουν και δίνεται συνολική υπηρεσία. Ως να είχατε το τμήμα μηχανογράφησης, μόνιμο προσωπικό στην εταιρεία σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να έχετε προυπολογισμό κόστους σε μηνιαία και σε ετήσια βάση. Απο πισι (sic) με windows 'ασχολούνται' πολλοί. Γνώση συστημάτων έχουν λίγοι.

Έξοδα γενικά ή εξοπλισμού για την αποκατάσταση της βλάβης ή την αναβάθμιση ή την επέκταση της μηχανογράφησής σας, δεν περιλαμβάνονται σε κανένα απο τα παρεχόμενα συμβόλαια. Στην προμήθεια υλικού η συμβολή μας ειναι στην δημιουργία των προδιαγραφών και στην συλλογή προσφορών απο διάφορους προμηθευτές, οπως και στην αξιολόγηση και εισήγηση προς την εταιρεία.