Τεχνική Υποστήριξη για εταιρείες

Τα παρακάτω, δεν είναι απαραίτητο να τα γνωρίζετε, γιατι αποτελούν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται ειναι: Υπάρχει προσωπική επαφή με σας και τους συνεργάτες σας. Υπάρχει ενα συμβόλαιο οχι για να βεβαιώσει την συνεργασία, αλλά για να καλύψει και τυπικά το έξοδο εφοριακά απο την εταιρεία σας. Αποκτάτε ενα διαχειριστή μηχανογράφησης με υπερ25ετή προϋπηρεσία και πανεπιστημιακή εκπαίδεση που εχει βασικό μέλημα την λειτουργία των συστημάτων σας και την μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Εφαρμογή των καλύτερων τεχνολογιών, ειδικά οταν αυτές προσφέρονται οικονομικά ή και δωρεάν και εχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί με επιτυχία. Δεν υπάρχει λόγος πειραματισμών, αντίθετα το μέρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών εγκειται στην προϋπηρεσία, τεχνογνωσία και εμπειρία για την σωστή και αμεσα υλοποιήσιμη λυση που θα αποδώσει το ίδιο άμεσα στην εταιρεία.

Αυτοσκοπός δεν ειναι η πληθώρα των πελατών σε συμβόλαια υποστήριξης, αλλά η διατήρηση ενος πελατολογίου με σοβαρή αντιμετώπιση για τις εγκαταστάσεις τους, την δυνατότητα ανάπτυξης των τεχνολογιών για το κέρδος της επιχείρησης και την ανάγκη για αδειάλειπτη λειτουργία των υποδομών τους.

 • SYSOP / SYSADM / SYSMGR Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασής σας.

 • SYSCOM Υπηρεσίες μελετών και εγκατάστασης δικτύων και τηλεπικοινωνιακών κόμβων.

 • SYSCON Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και μηχανοργάνωση της εταιρείας σας με σκοπό την βέλτιστη απόδοση και παραγωγικότητα και με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων

 • Servers - Web / email / ftp / web consulting Υπηρεσίες εγκατάστασης του δικού σας δικτυακού τόπου, σε εξυπηρετητές στα γραφεια σας.

 • Capacity Planning

 • Re-engineering και Διαχείριση Έργου (Project Management)

 • Μελέτη και Εφαρμογή για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISMS 27001:2005 (Auditor - TUV)

 • Πρότυπα Βιομηχανικά Έργα

 • Ασυρματα Δiκτυα

 • Τηλεπικοινωνiες - Διασύνδεση Οπτικών Ινών για τηλεφωνία και διαδίκτυο

 • VoIP τηλεφωνικες επικοινωνίες

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εταιρικών Δικτύων – LAN/ WAN/ VPN

 • Συντηρηση Υλικοτεχνικής Υποδομής και Υποστηριξη χρηστών και διοίκησης

 • SCADA και BMS

 • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε λειτουργικά συστήματα Unix (BSD/OSF)/Linux (Ubuntu), VAX/ OpenVMS