Εταιρικοί Εξυπηρετητές

  • Industrial grade Firewall : Τείχος προστασίας, με έλεγχο πρόσβασης των χρηστών, bandwidth throttling και ενσωματωμένο εξυπηρετητή DHCP

  • "pseudo" Domain Controller : Αν δεν ειχατε ποτε, και χρειάζεται η κεντρική διαχείρηση των χρηστών, αντι της εγκατάστασης ενος πληρους συστηματος DC

  • Asset Management : αυτόματη συλλογή στοιχείων απο ολα τα υλικά στο δίκτυο, και ελεγχος του συνόλου (απ)-εγκαταστασεων λογισμικού σε πραγματικό χρόνο

  • RFID access control για πρόσβαση σε χώρους και συστήματα H/Y, εκτυπώσεων/ φαχ, προσέλευση προσωπικού κ.ά.

  • Κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων, Σκληρών δίσκων και Λειτουργικου Συστήματος η αρχειων/ partitions

  • Εξυπηρετητής ώρας (ntp) για συγχρονισμό των συστημάτων της εταιρείας μέχρι stratum 1 (hardware clock/ ατομικό ρολόι) για ευαίσθητες εφαρμογές η απαιτήσεις

  • POP, IMAP, SMTP, HTTP, FTP, SIP με η χωρίς VPN ή SSL ασφάλεια

  • τοπική έκδοση /δημιουργία Certification Authority (CA) με η χωρίς HSM appliance. Μέγιστη δυνατότητα κρυπτογράφησης με πιστοποίηση