Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Αν και δεν σας αρέσει πιά το ακρώνυμο SCADA (Software Control and Data Acquisition), οι εφαρμογές ειναι πάντα εντυπωσιακές.

    • Δικτυα WiFi, GPRS/ 3G/ UMTS, CAN bus, RS232, RS422/RS485, Ethernet με spanning tree

    • Αυτόματες Μετρήσεις, Συνταγολόγια, Ελεγχος Συσκευών με ή χωρίς PLC

    • Απομακρυσμένη Διαχείρηση (παρηκολούθηση και έλεγχος)

    • Συστήματα Ασφάλειας χώρου Η/Υ, Σχεδιασμός Data Center/Computer Room με πρότυπο εφαρμογής ISO 27001/BS 17799