Λύσεις για την επιχείρηση

Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υλικού για τις ανάγκες της επιχείρησης.

    • Σχεδίαση Computer Room μαζί με τα συστήματα παροχής ισχύος για το σύνολο των εγκαταστάσεων. (περιλαμβάνεται disaster recovery & business continuity)

    • Tεχνογνωσία για υλοποίηση σε Λογισμικό Εμπορικής Διαχείρησης ειτε ERP, Λογισμικό για Help Desk και CRM

    • Λειτουργικα Συστήματα : Unix/BSD, Linux (Debian), OpenVMS, Microsoft και embedded ( π.χ. mini controllers)

    • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Ασφάλειας - Physical/ Logical, Μηχανοργάνωσης, Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών, Μελέτη/ Διαχείρηση Εργου)