Voorshoventerschans

ALGEMEEN: 
Straat: Schansweg
Oppervlakte:
Waterbevoorrading: Schanszijp
Oudste vermelding: 1625   - Oprichtingsjaar:
Terreinkenmerken: Enkele gebouwen en een vijver bevinden zich op het schanslichaam. 
Lambertcoördinaten: X: 242.825 Y: 200.981

HISTORISCH:
Op 08.07.1625 wordt gewag gemaakt van een nieuw opgerichte schans in Neeroeteren. De grachten werden in 1906-1907 gedempt. De wallen zouden rond 1920 met kruiwagens uit mekaar zijn gereden.
Ze wordt verder nog vermeld in 1799.
Het Belang van Limburg meldt op 05.02.2002 dat Natuurpunt plannen had om een nieuw natuur-educatief project op te starten rond de schans met oprichting van een aarden wal in L-vorm.

TOPONYMIE: Schansweg, Schanszijp (topografische kaart), De Schans Eesselen (kadasterplan)
KARTOGRAFISCH:
 
 
Kaart rechts: Ferrariskaart (1777) met weergave van een schans in Forshoven (Voorshoven).
 
 
Kaart rechts: ligging van de schans ten Noorden van het gehucht Neerhoven (Atlas der Buurtwegen 1842-1846)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart links: Atlas der Buurtwegen, detail van de schans. De beek die instaat voor de toevoer van water voor de gracht is vermeld als 'Schanszijp'.
 
Satellietbeeld rechts: locatie van de schans in het huidige landschap. De rechts omlopende straat heet nog steeds de schansweg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart rechts: militaire kaart Bonniver (1849) met weergave van de schans (centraal). De oriëntatie van de kaart is wel gedraaid).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overname kadasterplan 1998 + Luchtfoto + topografische kaart met waterlopen (via Marijke Wouters, Ruimte en Erfgoed, Limburg).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summiere kaart van Neeroeteren waarop de Voorshoventerschans staat weergegeven (rood omcirkeld).
 
(met dank aan May Verhoeven voor mededeling van de kaart).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uittreksel uit het digitaal kadaster (2012). De voormalige schans betrof de percelen: 1328d, 1330e, 1330a/2. De schansgracht is nog deels herkenbaar in de perceelsvorming.
 
In het noord-oosten is de plaatsnaam "De Schans Eesselen" weergegeven.
     
    
    
Digitaal kadasterplan 2012.