Een NIEUWE vacature aanmelden? Klik HIER.
            Een bestaande vacature WIJZIGEN? Klik HIER.
                    Een bestaande vacature VERVALT? Klik HIER.

Profielschets predikant (m/v)

Geplaatst 23 feb. 2018 07:32 door GK Zwijndrecht   [ 23 feb. 2018 07:33 bijgewerkt ]

PERSOON

·         enthousiast

·         bruggenbouwer

·         stabiel

·         bereid tot vernieuwing

 

 

KWALITEITEN

·         Als pastor goed kunnen luisteren naar verhalen van jong en oud.

·         Samenbindend kunnen werken in een pluriforme gemeente met verscheidenheid in geloofsbeleving.

·         De prediking kunnen verbinden met de vragen van deze tijd in een goed verstaanbare en voor ieder begrijpelijke taal.

·         Beleidsmatig kunnen adviseren.

·         Affiniteit met ouderen en er zijn voor de hele gemeente.

·         Kunnen samenwerken met collega’s binnen onze gemeente.

 

VISIE

 

·         De verscheidenheid in geloofsbeleving zien als een uitdaging om vanuit de rijkdom van het evangelie te werken aan eenheid in onze gemeente.

·         Openstaan voor de muzikale inbreng van cantor en gemeenteleden.

·         Er ook willen zijn voor gemeenteleden aan de rand van onze gemeente.

·         Openstaan voor samenwerking met andere gemeenten in Zwijndrecht.

·         Affiniteit met de oecumenische en evangelische stroming binnen de gemeente.

TAKEN

·         Inspireren van de gemeente van Christus in verkondiging en viering in verbondenheid met het belijden van de kerk.

·         Met bezieling uitvoeren van het pastoraat.

·         De prediking verzorgen vanuit het hart op een exegetisch verantwoorde wijze.

·         Toerusten en begeleiden van ambtsdragers en vrijwilligers.

·         Samenwerken met de kerkenraad aan de ontwikkeling en opbouw van de gemeente.

·         Een positieve bijdrage willen leveren aan de  eenwording met de Zwijndrechtse PKN gemeenten.

Gezocht: fulltime predikant met durf én vertrouwen (m/v)

Geplaatst 23 feb. 2018 07:31 door GK Zwijndrecht   [ 2 mrt. 2018 00:52 bijgewerkt ]

Per direct zoeken wij een predikant die de uitdaging wil aangaan om het evangelie van Jezus Christus zo toegankelijk mogelijk, hedendaags en dagelijks toepasbaar uit te leggen. Dit alles toegespitst op het leven van de Gemeente zoals door God bedoeld.

Uw uitdaging, de bijdrage die wij van u verwachten, is om in de kracht van Gods Geest te bouwen aan gemeentegroei, aan een gemeente waar jong en oud zich geroepen zal voelen mee te doen in het kerkelijk werk en wil deelnemen aan allerlei verschillende kerkelijke activiteiten. Daarnaast te werken aan de eenheid in de kerk, samen te werken met andere kerken en te werken aan “kerk-in-de-buurt” om zo de rijkdom van het Evangelie uit te dragen.

Over ons, de Bethelkerk in Zwijndrecht:
Wij zijn een gemeente met ongeveer 1350 leden, waarvan een groot deel meelevend lid is.

U gaat samenwerken met een fulltime predikant en vrijwilligers die met grote inzet hun aandeel leveren. Wij bieden een pastorie en een gemoderniseerd kerkgebouw uit 1890 met functionele bijzalen.

In onze gemeente is verscheidenheid in geloofsbeleving. Daarbij zijn we trots op de talenten van gemeenteleden, welke op diverse terreinen worden ingezet. Zo zijn er speciale diensten, elk verschillend van karakter: traditioneel, gericht op de lofprijzing (Praise) of laagdrempelig e.a. Daarnaast zijn er diverse (huis)kringen, een druk bezochte Zondagavondzang en andere ontmoetingsmomenten buiten de reguliere kerkdiensten.

Onze wensen:
Uw kennis van en ervaring met het Woord van God kunt u tijdens kerkdiensten en op andere momenten vertalen naar de antwoorden op vragen van deze tijd op een hedendaagse en verbindende manier.

U bouwt mee aan een gelovige generatie van jong en oud en bent bereid tot vernieuwing en toerusting van een gemeente die toekomstgerichte initiatieven ontplooit. U luistert naar wat jong en oud beweegt en kunt beleidsmatig adviseren. Daarnaast staat u open voor een verscheidenheid aan muzikale inbreng in samenwerking met een cantor, diverse zangers en muzikanten.

Is uw belangstelling gewekt?
Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag vóór 1 juni 2018 via het e-mailadres beroepingscommissie@gkzwijndrecht.nl t.n.v. mevrouw Thera Berger.

Voor eventuele vragen neemt u contact op met Thera Berger, voorzitster beroepingscommissie, telefoon 078-6191504 /e-mail: theraberger@gmail.com of beroepingscommissie@gkzwijndrecht.nl

Ook op www.gkzwijndrecht.nl kunt u de profielschets vinden welke door de kerkenraad is opgesteld.

MENTOREN VOOR HET JEUGDWERK GEZOCHT

Geplaatst 17 mrt. 2017 07:51 door GK Zwijndrecht   [ 1 apr. 2017 01:32 bijgewerkt ]

Mentoren gezocht!

Het jeugdmentoraat is op zoek naar mensen die:

 • geïnteresseerd zijn in het leven van tieners en er voor hen wil zijn op de leuke en moeilijke momenten van hun leven

 • geloven dat God elke tiener heeft geschapen en dat zij uniek zijn

 • willen dat elke tiener, wel of niet betrokken bij de kerk, gezien wordt

 • er voor open staan om met tieners op zoek te gaan naar antwoorden voor al hun vragen

 • het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij de kerk als plaats waar christenen samen komen


Wat doet een mentor?

 • je hebt regelmatig contact via Facebook, WhatsApp, bellen of bezoekjes

 • je bent 4x per jaar aanwezig bij activiteiten van Switch en Spirit

 • je nodigt tieners uit voor; activiteiten, club, catechisatie, bijzondere kerkdiensten, etc.


Wat bieden we je?

 • een leuke ervaring voor op je CV!    

 • begeleiding door een coach

 • een groepsapp met de andere mentoren

 • een taak waarbij je je eigen tijd kunt inplannen


Enthousiast geworden? Of wil je graag meer weten over het mentorschap?

Neem dan contact op met Annemieke Oostrom via jeugdmentoraat@sowjeugdwerk.nl   2017-02 ARCHIVARIS

Geplaatst 27 feb. 2017 12:19 door GK Zwijndrecht   [ 27 feb. 2017 12:20 bijgewerkt ]

Onze kerk bestaat al sinds 1890 en we hebben een klein archief met notulen, ledengegevens, financiële gegevens en andere interessante zaken die we graag bewaard willen hebben.

Nu nog een archivaris...

Interesse? Neem contact op met het College van Kerkrentmeesters, te bereiken via e-mail: beheer@gkzwijndrecht.nl

2016-02-15 - Bezorg(st)er verjaardagsfonds

Geplaatst 3 jun. 2015 01:49 door GK Zwijndrecht   [ 26 jan. 2017 01:42 bijgewerkt ]

Leuk toch om een persoonlijk bezorgde kaart te krijgen op je verjaardag
en dan een gift in het busje te doen,
het busje dat die aardige bezorger/-ster bij zich heeft? 

Toch zijn er nog gemeenteleden die geen kaart bezorgd krijgen, simpelweg omdat we nog minstens twee (2) bezorgers/-sters nodig hebben. 
Het is eenvoudig en erg leuk om te doen, dus niet langer wachten en geef u op als bezorger/-ster bij Anneke de Roon of Corrie van den Berg.

2016-01-30 - VACATURES IN HET JEUGDWERK

Geplaatst 30 mrt. 2015 04:00 door GK Zwijndrecht   [ 1 apr. 2017 01:34 bijgewerkt ]


Om het jeugdwerk van de Bethelkerk draaiend te houden zet een grote groep ouders zich regelmatig in. Dit doen zij met veel enthousiasme. We kunnen alleen nog wel meer enthousiaste leiding gebruiken om de clubs en activiteiten te kunnen uitvoeren.


Zo is er altijd behoefte aan leiding voor de kinder- en jeugdnevendienst, oppasmoeders, leiding Switch, leiding Spirit.


Informatie aanvragen, en opgeven voor medewerking, kunt u bij Margriet Lommers: secretariaat@sowjeugdraad.nl.


Zonder uw hulp geen jeugd(werk). Helpt u mee het jeugdwerk draaiend te houden?


2016-01-02 - Medewerk(st)er Beamerpresentaties bij rouw- en trouwdiensten

Geplaatst 2 apr. 2014 09:22 door GK Zwijndrecht   [ 7 mrt. 2016 05:10 bijgewerkt ]

Bent u de vrouw of man die ons komt helpen bij de beamerpresentatie tijdens een rouwdienst of trouwdienst?

Er komt steeds meer vraag naar het gebruiken van de beamers tijdens een rouw- of trouwdienst. Die service kunnen wij nu niet bieden, omdat we de mensen niet hebben die overdag beschikbaar zijn. Daarom zoeken we naar enkele vrijwilligers hiervoor. 

 • Zou u dit WILLEN doen?
 • Kunt u een e-mail maken en versturen? 
 • Kunt u een (Word) document maken en aanpassen? 
 • En hebt u (soms) enige tijd beschikbaar?

Dan zorgen wij voor de nodige opleiding, zodat u het ook KAN:
 • We zorgen voor verdere computertraining
 • We zorgen voor training in Powerpoint
 • We zorgen voor training in het gebruik van de beamers
 • We zorgen voor begeleiding tijdens presentaties

Neem gerust contact op met Ger Hemmes (e-mail naar gerhemmes@gmail.com of bel 06 340 436 68) en maak een afspraak om hier eens vrijblijvend over door te praten.

1-7 of 7