Vorming & Toerusting

De Taakgroep Vorming & Toerusting is een samenwerking tussen verschillende kerken in Zwijndrecht:
Bethelkerk, De Hoeksteen, Develhof, Lindtse Kerk, De Open Hof Kerk en de Heilige Theresia van Avila Parochie.

Zij hebben een eigen website waarop het volledige programma te vinden is: vormingentoerustingzwijndrecht