Organisatie‎ > ‎Missionair Werk‎ > ‎

Evangelisatie

Evangelisatiecommissie

Evangelisatie is ook een missionaire taak. Het houdt immers in, dat wij als mensen van de kerk ons geloof en leven uit liefde voor onze Heer in woord en daad doorgeven en uitdragen aan iedereen, die het horen en zien wil.

Het doel is de verspreiding van Gods woord, het Evangelie, in Zwijndrecht. Dit doen we vanuit de Bethelkerk, maar vooral ook door samenwerking met andere kerken. Er is een goede interkerkelijke samenwerking in Zwijndrecht middels de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. 

Enkele van de aktiviteiten zijn: 

  • Verspreiding van de "Elisabeth" (v/h Elisabethbode).
  • Organisatie van de jaarlijkse Volkskerstzang op kerstavond in de Bethelkerk
  • Het (mede-)organiseren van Alphacursussen
  • Meewerken aan Met Z'n Allen Diensten en de jaarlijkse Evangelisatiezondag
  • Het financieel steunen van Evangelisatiewerk van externe organisaties
  • Meewerken aan evangelisatieacties rondom Kerst en Pasen in o.a. de winkelcentra (Interkerkelijk)


Evangelisatie doen we met z'n allen. Niet slechts een klein groepje dat daarvoor is aangesteld. Wanneer we een aanstekelijke christen zijn, wanneer we een aanstekelijke gemeente zijn, wordt evangelisatie bedreven. Dan kunnen we Gods liefde en waarheid bekend maken aan de mensen om ons heen. Dat willen we toch ook? Natuurlijk gaat dat niet meer door met een megafoon op de hoek van de straat te gaan staan, maar vooral door persoonlijke evangelisatie en daarnaast door speciale wat groter opgezette acties.


Wordt u in het uitdragen van het geloof belemmerd door de gedachte dat u daarvoor iemand anders zou moeten zijn dan u in feite bent? Weet dan dat God wist wat Hij deed toen Hij u maakte. Hij heeft u geschapen met een unieke persoonlijkheid, met een unieke combinatie van karakter, talenten en achtergronden. En zo wil Hij u gebruiken op een manier die past bij uw persoonlijkheid. Hij heeft een grote variëteit ingebouwd in de gemeenschap van gelovigen, in de gemeente. Ook in de onze.
In het uitdragen van je geloof mag je jezelf zijn. Op die manier zult u een maximale invloed op anderen hebben. En zo zijn we dus met z'n allen de Evangelisatie werkgroep! 

Voorzitter: Hans van den Berg, tel. 078-6104329
Penningmeester: Hans de Waal, tel. 078-6120568
Contactpersoon Interkerkelijke Evang. Cie.: Annet van Willigen, tel. 078-6122849


Natuurlijk is het mogelijk het evangelisatiewerk financieel te steunen. Hier zijn de bankrekeningnummers:
 Penningmeester Evangelisatiecomm. RabobankNL12 RABO 0377557498
 Penningmeester Evangelisatiecomm.  INGNL85 INGB 0000224985