Organisatie‎ > ‎

Missionair Werk

Als je gelooft dat er een God is, dat die God van jou houdt en dat Hij wil dat jij houdt van de mensen om je heen... dan wil je dat aan anderen vertellen en laten zien. Dat is een MISSIE. Gelovigen hebben een missie.

Volgens goed gebruik is voor dit werk een commissie opgericht: de Taakgroep Missionair Werk.

De Taakgroep Missionair Werk bestaat uit twee onderdelen:
   - De Evangelisatiecommissie (evangelisatie dichtbij)
   - De Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking; hulp voor de verre naaste)

Eén vaste activiteit om geld voor de missionaire projecten binnen te halen is het Verjaardagfonds.Evangelisatiecommissie


Evangelie = Goede Boodschap!


Vertel aan iedereen die het horen wil, 
en laat zien aan iedereen die het zien wil: 
wij leven uit liefde voor onze God en Heer. Dat is onze MISSIE.

Evangelisatie betekent: verspreiding van Gods woord, het Evangelie, in Zwijndrecht. Dit doen we vanuit de Bethelkerk, maar vooral ook door samenwerking met andere kerken.

Werkgroep ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze taak is: het informeren en bewust maken van kerkleden en anderen, het betrekken van mensen bij het ZWO werk, en het inzamelen van geld ten behoeve van de verre naaste.

De ZWO is een samenwerkingsverband van een aantal protestantse organisaties. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.


Lees meer over de Werkgroep ZWO