ANBI voor de kerk

De ANBI-gegevens van onze kerk zijn als volgt:
 • de naam van de instelling
   • Gereformeerde Kerk Zwijndrecht
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) = fiscaal nummer
   • 850826354
 • het post- of bezoekadres van de instelling
   • zie de contactgegevens in de linker kolom
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
   • onze VISIE kunt u HIER vinden
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
   • het complete beleidsplan staat HIER
 • de functie van de bestuurders
   • kijk bij de betreffende taakgroepen
 • de namen van de bestuurders
   • kijk bij de betreffende taakgroepen
 • het beloningsbeleid
   • Beloning van predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers volgt de arbeidsvoorwaarden van de PKN; deze regeling kan worden gevonden op: arbeidsvoorwaarden
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
   • hieronder
 • een financiële verantwoording:
   • hieronder


Klik HIER om de website van de Belastingdienst te bezoeken.
ANBI