Organisatie‎ > ‎

Kerkrentmeesters / Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters
Dit college heeft de dagelijkse zorg over de materiële zaken van de kerk, zoals de gebouwen, de financiën, maar ook over het personeel.
Het College van Kerkrentmeesters bereikt u per e-mail: beheer@gkzwijndrecht.nl.

Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:
  • Voorzitter: dhr. P.L. (Peter) Rietberg
  • Secretaris: mw. D.T. (Désiré) de Graaf-Sakko
  • Penningmeester: dhr. W.J.H. (Pim) Middelbeek

Taken
  • onderhoud van de kerk en twee pastorieën
  • verantwoordelijk voor personeel
  • verantwoordelijk voor automatisering
  • verantwoordelijk voor kerkradio

Bankrekeningnummers

 REKENING VANBANK IBAN nummer 
 Boekhouder Gereformeerde KerkRabobankNL39 RABO 0377503371
 Boekhouder Gereformeerde Kerk INGNL44 INGB 0000184110
 Penningmeester Diaconie RabobankNL41 RABO 0377501492
 Penningmeester Diaconie INGNL26 INGB 0000236911
 Penningmeester Zendingscomm. RabobankNL57 RABO 0377553972
 Penningmeester Zendingscomm.  INGNL77 INGB 0000146462
 Penningmeester Evangelisatiecomm. RabobankNL12 RABO 0377557498
 Penningmeester Evangelisatiecomm.  INGNL85 INGB 0000224985
 Penningmeester Kerkradiocomm. RabobankNL40 RABO 0397625324
 Penningmeester Kerkradiocomm. INGNL31 INGB 0002997053
 Penningmeester Zusterkring RabobankNL07 RABO 0335107575
 Penningmeester SOW Jeugdraad RabobankNL93 RABO 0377517143


Financiële stukken

Als u meer informatie over de financiën (financieel verslag) wenst, dan kan dat. In het kerkelijk bureau liggen de stukken voor u ter inzage. 


VVB / Kerkbalans

Het financieel beheer gaat gemakkelijker wanneer het College van Kerkrentmeesters ongeveer weet wat de inkomsten in een bepaald jaar zullen zijn. De leden bepalen zelf hoeveel ze meebetalen. VVB = VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE. De bijdrage is dus vrijwillig, maar u legt de bijdrage voor het komende jaar vast. Er is wel een richtlijn:

 Netto inkomen per maand V.V.B. per maand in %
 tot € 1400 2 %
 € 1401 tot € 1800 3 %
 € 1801 tot € 2200 5 %
 € 2201 en hoger 7,5 %


Telcommissie
De opbrengst van de collectes in de kerkdiensten wordt geteld door een aantal vrijwilligers, die daarna de bedragen per collectedoel doorgeven aan het Kerkelijk Bureau voor publicatie in het Kerkblad.


Testament / Legaat
Indien u de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht bij testamentaire beschikking wenst te gedenken, leest u de volgende informatie.


Belasting / ANBI
Uw gift, VVB, legaat is een aftrekpost bij uw belastingaangifte, mist u betaalbewijzen kunt overleggen. De kerken worden door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor meer informatie: klik HIER.