Abonnementen

Kerkblad
Het kerkblad is een gezamenlijk kerkblad van de PKN- (Hervormde en de Gereformeerde) kerken in Zwijndrecht.Het is een wekelijkse uitgave (in de vakanties 2- of 3 wekelijks) met verspreiding op vrijdag.

Voor het aanmelden voor een abonnement op het kerkblad kunt u het kerkelijk bureau inlichten (bij voorkeur per e-mail: kb@gkzwijndrecht.nl met vermelding van uw naam, adres en bankrekeningnummer.

Een jaarabonnement op het kerkblad per automatische incasso kost € 26,50. 
 
KOPIJ
Wilt u tekst (kopij) voor het kerkblad aanleveren? 
Er gelden regels voor de aan te leveren tekst. 
En er gelden regels voor het tijdstip van aanleveren. 




E-mailservice
U kunt zich ook abonneren op onze gratis e-mailservice. Elke vrijdag krijgt u dan de Kerkbrief als bestand toegezonden, met daarin o.a. de diensten van de komende zondag. Ook wordt deze e-mailservice gebruikt voor incidentele aankondigingen van activiteiten, speciale diensten, overlijdensberichten, enz.

Aanmelden? Stuur even een e-mail naar het Kerkelijk Bureau.