Links

Rondom de kerk

Taakgroep Vorming en Toerusting


BethelkerkkoorIJW kamp


PKN kerken in Zwijndrecht
PKN Algemeen
Oude Kerk
De Hoeksteen
Lindtse Kerk
Open Hof Kerk
Develhof
Pietermankerk
Onderwegkerk


Fantastisch initiatief van onze buren, de Oude Kerk!Overige kerken in Zwijndrecht
Algemene pagina
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Pr. Beatrixstraat 1
Ger. Kerk (Vrijgemaakt) Groote Lindt, Orchideestraat
Christelijk Gereformeerde Kerk, Dr. Plesmanstraat 20
Rooms-Katholieke Parochie, Burg. de Bruïnelaan 78
Evangelische Gemeente Nehemia, H.A. Lorentzstraat 5
Evangelische Gemeente In Hem Kracht, Norderstedtpl.6
Ger. Kerk (Vrijgemaakt) Zwijndr.en Oms., Develsingel 5
Vrije Evangelische Gem. "De Ark", Rotterdamseweg 137B
Gereformeerde Gemeente, Burg. Jansenlaan 37


Landelijke kerk
Protestantse kerk in Nederland (PKN)
Dienstboek van de PKN
Kerk in Actie
Het nieuwe Liedboek
Evangelisch Werkverband binnen de PKN


Enkele tips
Informatieve startpagina over geloven van de EO
Landelijke site van de Alpha cursus
Verrassende site over bijbelse geloofsgroei
Groeimagazine (o.a. dagelijkse bijbeltekst via mail)
Bemoedingingssite (o.a. wekelijkse bemoediging via mail)
Teksten en melodieën van psalmen en gezangen
Een ontmoetingsplaats voor christenen
Praktische tips, ideeën en projecten
Samen praten over wat écht belangrijk is in je relatie
Evangelische Hoge School
Christelijke vakantieparken (waar zondag nog zondag is)