In en om de kerk

In de kerk en rond de kerk gebeurt van alles. Er zijn heel wat mensen bezig met allerlei zaken.
Mogelijk vindt u hieronder het antwoord op uw vraag.

ABONNEMENT
Wilt u informatie over een abonnement op de wekelijkse uitgave van het kerkblad voor Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht? klik hier.
Of wilt u meer informatie over het wekelijks ontvangen van een e-mail met informatie over de komende diensten en activiteiten? klik hier.

ARCHIVARIS
Verslagen, notulen, correspondentie, enz. bewaren?
Lees meer...

AUDIOCOMMISSIE
Geluid in de kerk en geluid in de vergaderzalen.

AUTOMATISERINGSCOMMISSIE
In de kerk zijn diverse apparaten met een stekker er aan. Over dergelijke apparaten kan advies worden gegeven.
In de kerkzaal hangen twee beamers. Die gaan niet vanzelf aan het werk.

BEGRAFENIS
Wilt u, als onderdeel van de begrafenis, een dienst in de Bethelkerk?
Lees meer...

BETHELKERKKOOR
Zingen is goed voor jong en oud! Kijk eens op de website van het Bethelkerkkoor...

BETHELTUIN
Naast de kerk ligt een tuin met daarin veel planten, bomen en bloemen die ook in de Bijbel genoemd worden.

BLOEMEN
Elke zondag hebben we één of meer boeketten bloemen in de kerk, die na de dienst worden bezorgd bij...

CANTOR
Een cantor (van het Latijn cantare = zingen) is een zanger, voorzanger of de leider van de zang in de kerkdienst.

CATECHISATIE
Doe mee aan catechisatie! Voor eerste tot en met zesdeklassers.

CLASSIS
De classis bestaat uit de protestantse, hervormde en lutherse gemeenten en gereformeerde kerken in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Parijs, Ridderkerk en Zwijndrecht.

DOOP
Wilt u gedoopt worden? Of wilt u uw kind laten dopen?

E-MAIL INFORMATIE
Het Kerkelijk Bureau stuurt op vrijdag een e-mail naar iedereen die zich heeft opgegeven, met informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten.

FOTOGRAFEREN
Als er iets speciaals gebeurt in een kerkdienst, dan is het fantastisch om daar later nog eens naar te kunnen kijken!

GEBEDSSAMENKOMST
1. Iedere vrijdagmiddag in De Lindonk.
2. Iedere 1e zaterdag van de maand in De Ark.

GEBOORTE
U hebt een kind gekregen? Gefeliciteerd!


HEILIG AVONDMAAL
Enkele malen per jaar is er in de kerkdienst een viering met brood en wijn.

HEILIG AVONDMAAL THUIS
Ouderen en langdurig en/of ernstig zieken, in het bezit van kerkradio, kunnen het Heilig Avondmaal thuis of elders vieren.

HUWELIJK
U gaat trouwen? Gefeliciteerd!

INSCHRIJVEN - LID WORDEN
Wilt u ook lid worden van onze kerk? 

INSTUIF
Voor de jeugd van basisschoolgroep 3, 4 en 5. Elke eerste vrijdag van de maand, in De Pastorie, Rotterdamseweg 71, en het begint om 16.00 uur.

JEUGDNEVENDIENST
Voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar en voor 15 t/m 18 jaar is er om de week, tijdens de kerkdienst, een eigen bijeenkomst.
Lees meer... 

KERKAUTO
Als een bezoeker van onze kerkdienst niet zelf naar de kerk kan komen en geen vervoer kan regelen, dan... 
Een wekelijkse uitgave met informatie over de kerken en kerkdiensten in de Hervormde en Gereformeerde kerken van Zwijndrecht. Meer informatie over een abonnement: klik hier.
Wilt u tekst aanleveren om in het kerkblad af te drukken? Klik hier.

KERKBRIEF
De kerkbrief wordt gemaakt door het Kerkelijk Bureau en bezorgd bij mensen die thuis bij de kerkradio naar de kerkdienst luisteren. Maar u kunt hem ook per e-mail ontvangen.

KERKDIENSTEN
In de periode tot en met augustus 2015 begint de morgendienst om 9 uur. Vanaf september 2015 begint de morgendienst weer om half 10.
De zondagmiddagdienst wordt gehouden om 17 uur.

Actuele informatie over onze diensten en andere activiteiten staat in de agenda.KERKELIJK BUREAU
Het hart van alles wat in en om de kerk gebeurt (behalve de kerkdienst zelf dan!). Wat ze daar voor u kunnen doen?
Lees meer...


KERKOMROEP
Vakantie? Ziek? Andere reden? Via de website van KERKOMROEP kan de kerkdienst worden beluisterd.
Lees meer...

KERKRADIO
Met kerkradio kunnen thuis de kerkdiensten worden ontvangen.

KINDERKOOR SHINE
Zingen is geweldig goed voor iedereen, en je kunt er beter maar vroeg mee beginnen! Repetities op maandag van 16.00 tot 17.00 uur in de Bethelkerk.
KINDERNEVENDIENST
Kinderen die op de basisschool zitten hebben tijdens de preek hun eigen bijeenkomst.
KOFFIEDIENST
Elke week is er gelegenheid om na de dienst in het atrium koffie of thee te drinken en voor de kinderen is er limonade.

KOPIJ VOOR KERKBLAD
Wilt u tekst aanleveren om in het kerkblad af te drukken? Klik hier.


KOSTERS
Wie doet de deuren open, houdt de kerk schoon, zet koffie, zet stoelen klaar...? 
Lees meer...

LEDENADMINISTRATIE
Wie zijn er lid van onze kerk? 

LID WORDEN
Wilt u ook lid worden van onze kerk? 

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN
Bij speciale diensten hoort een speciaal bloemstuk in de kerk. Wie maakt dat? Wat gebeurt ermee?

OPPASDIENST
Elke zondag is er de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens de kerkdienst bij de oppas te brengen.

ORGANISTEN
De organisten begeleiden normaal gesproken de kerkdiensten.

ORGELCOMMISSIE
Wie houdt het orgelspel op verantwoord niveau?

OUDERENGYMNASTIEK
Iedere maandagmiddag is er van 14.00 tot 15.00 uur ouderen-gymnastiek in de Bethelkerk.

OUDERENSOOS 'CONTACT'
Op de 1e dinsdag van de maand komen 
we bij elkaar in de Bethelkerk, van 14.30 tot 16.30 uur. Contactpersoon: mw. H. de Boer-Bouwman.

OVERLIJDEN
Moet u een overlijden melden? Neem contact op met de predikant.

PREEKLEZERS
Als de predikant plotseling niet kan komen?

PREEKVOORZIENING
Als onze predikanten vrij zijn, dan moet er een invaller gezocht worden.

PRESENTATIEGROEP
Zie BEAMERS

RINGLEIDING
In de kerkzaal is een ringleiding aangebracht, te ontvangen op het hoortoestel in de stand 'Telefoon'. De ringleiding geldt op de begane grond voor de gehele kerkzaal.

VAKANTIEBUREAU
Het vakantiebureau organiseert vakanties voor ouderen en mensen die extra aandacht en zorg nodig hebben. Ook voor mantelzorgers...

VERHUIZING
U gaat verhuizen, of bent verhuisd. Dat noteren wij graag in de ledenadministratie.

WEBSITE
De website van de kerk (deze website) is bedoeld om te informeren over geloof, beleving, organisatie, enz. 

ZIEKTE / ZIEKENBEZOEK
Bent u ziek thuis, of in het ziekenhuis? Uw predikant is hiervan graag op de hoogte.

ZUSTERKRING
Lees hierover bij PASTORAAT