Start‎ > ‎Pastoraat‎ > ‎Pastoraat in uitvoering‎ > ‎

Hulpverlening

Iedereen kan te maken krijgen met bepaalde persoonlijke problemen, die ook vaak een grote impact hebben op andere gezinsleden en betrokkenen. Onze gemeente wil daarom graag wijzen op de individuele en vertrouwelijke mogelijkheden voor een doeltreffende hulpverlening in zo’n situatie.

Gemeenteleden met vragen over, of behoefte aan, gerichte hulpverlening kunnen uiteraard altijd een beroep doen op predikanten (voor geestelijke hulp), diaconie (bij materiële problemen) en het (wijk)pastoraat, maar zij kunnen bij specifieke problemen ook terecht bij:
  • Bijzonder pastoraat
  • Gespreksgroep ‘In Perspectief’

Bijzonder pastoraat

We zijn een traject gestart voor het oprichten van bijzonder pastoraat. Hierbij kunt u denken aan een vorm van pastoraat voor situaties waarbij sprake is van een specifieke problematiek. Deze vorm van pastoraat kan voorzien  in individuele en vertrouwelijke hulpverlening bij relatie- c.q. familieproblemen, rouwverwerking en financiële zorgen en daarnaast ook moeilijke situaties ontstaan door geestelijke problemen, psychische aandoeningen en verslaving. Voor de uitvoering van het bijzonder pastoraat zal een team worden samengesteld van mensen die ervaring hebben met deze vorm van pastoraat aangevuld met mensen die een specifieke studie hiervoor hebben gedaan. Daarnaast zijn er mensen in het team die in een specifiek vakgebied werkzaam zijn en hun kennis willen delen.

Iedereen kan te maken krijgen met bepaalde persoonlijke problemen, die ook vaak een grote impact hebben op andere gezinsleden en betrokkenen. Onze gemeente wil daarom graag wijzen op de individuele en vertrouwelijke mogelijkheden voor een doeltreffend pastoraat in zo’n situatie.

Gemeenteleden met vragen over, of behoefte aan gericht en/of intensief pastoraat  kunnen uiteraard altijd een beroep doen op predikanten (voor geestelijke hulp), diakonie (bij materiële problemen) en het (wijk)pastoraat, maar we hopen hen binnenkort ook een team voor bijzonder pastoraat aan te kunnen bieden. Partners, ouders, kinderen of anderszins betrokkenen, die proberen te helpen bij en/of leven met iemand met een psychiatrische of verslavingsproblematiek kunnen bij specifieke problemen ook terecht bij Gespreksgroep ‘In Perspectief’

De weg die we in willen slaan met het bijzonder pastoraat vindt u hieronder beschreven. 
Bijzonder Pastoraat wordt een vorm van pastoraat voor situaties waarbij sprake is van een specifieke problematiek. Deze vorm van pastoraat zal voorzien in individuele en vertrouwelijke hulpverlening bij relatie- c.q. familieproblemen, rouwverwerking en financiële zorgen en daarnaast ook moeilijke situaties ontstaan door geestelijke problemen, psychische aandoeningen en verslaving. 

Bijzonder Pastoraat wordt opgezet om mensen bij te staan en te helpen in bijzondere situaties.

Er gebeurt veel in een mensenleven. Er kan van alles mis gaan door onszelf, door verkeerde keuzes die we zelf maken, maar ook door omstandigheden en gebeurtenissen waar we buiten onze schuld in terecht komen. Anderen kunnen ons leven dusdanig beïnvloeden dat we geheel buiten onze wil om slachtoffer worden. Lichaam, ziel en geest functioneren niet los van elkaar. Ze zijn wel verschillend, maar niet gescheiden.

Er zijn in toenemende mate mensen in onze maatschappij die zich lichamelijk en geestelijk niet gezond voelen. Vaak ligt daar een diepere oorzaak aan ten grondslag dan je op het eerste gezicht zou denken. Beschadigingen die ontstaan zijn vanwege allerlei redenen, kunnen leiden tot verstoorde emoties, gedachten en gedrag en ook lichamelijke klachten geven. 

Bijzonder pastoraat biedt daarom unieke hulpverlening…
…daar waar mensen zoeken naar innerlijke rust, vrede en vrijheid.
…waar mensen vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen.
…in situaties van verdriet, angst, onzekerheid, boosheid of afwijzing.
…op alle levensterreinen: huwelijk, gezin, seksualiteit, werk, geestelijk, lichamelijk, etc.

Bijvoorbeeld afwijzing in de kindertijd, door pesten of door niet gezien te worden, of door emotioneel of lichamelijk misbruik, geeft het gevoel niet gewenst of ‘minder’ te zijn. Dat gevoel geeft verdriet en pijn, het slaat een diepe wond, waarvan we onszelf niet altijd bewust zijn. Het gevolg is een reactie die op verschillende manieren kan groeien. Er zijn mensen die toegeven aan de afwijzing, eenzaamheid of wanhoop, mensen die een masker dragen, mensen die een psychische stoornis ontwikkelen en mensen die verharden en vechten.

Maar hoe we ook reageren, we zijn niet meer goed in staat om liefde te ontvangen of liefde door te geven. We zijn verwonde mensen, die verwond in de relatie staan tot anderen, met vaak dramatische gevolgen. Daar kan verandering in komen!

Door middel van gesprekken, openen we verborgen vensters om Zijn kracht te laten werken en die een verrassend uitzicht kunnen geven op een uitweg. Zo helpen we mensen op weg door gewoon een stukje mee te lopen. Dit werkt door de bevrijdende kracht van Gods liefde. Want Jezus Christus is met ontferming bewogen over alle mensen en elk mens is een unieke en kostbare persoonlijkheid.

Bijzonder pastoraat zal betrokkenheid en professionaliteit bieden om samen een weg te zoeken in levens- en geloofsvragen. Eerlijk samen luisteren en spreken, samen bidden en inzicht ontvangen, samen ONTdekken in de ware zin van Zijn Woord.

Het doel van bijzonder pastoraat is groeien in harmonie en relatie met God en daardoor met jezelf en met medemensen.

Op dit moment is een werkgroep gestart met het leggen van een basis voor het bijzonder pastoraat. 
Mocht u op dit moment in een situatie zitten dat u bijzonder pastoraat nodig heeft, laat het ons dan weten, dan zoeken we met elkaar naar een uitkomst.

Voor informatie: 
Pastoraal hulpverlener mw.
A.K. (Annet) van Willigen-den Ouden


Gespreksgroep ‘In Perspectief’

Voor wie?

De gespreksgroep In Perspectief voor Zwijndrecht en omstreken is speciaal bedoeld voor partners, ouders, kinderen of anderszins betrokkenen, die proberen te helpen bij en/of leven met iemand met een psychiatrische of verslavingsproblematiek. Ziektebeelden zijn o.a. borderline, (manische) depressiviteit, schizofrenie, autisme, drugsverslaving en alcoholisme. Maar juist ook het ontbreken van een diagnose, c.q. het niet erkennen daarvan door de persoon in kwestie, is een problematiek op zich. Betrokkenen in de directe omgeving ervaren nog vaak een hieraan verbonden taboe, worden veelal zelf emotioneel zwaar belast en leven vaak met vele vragen hoe hiermee om te gaan. Het in vertrouwen en persoonlijk spreken hierover met lotgenoten is niet alleen bevrijdend maar ook heil- en leerzaam. Het zal duidelijk zijn dat aan het inbrengen van persoonlijke informatie in zo’n groepsgesprek eigenlijk niet valt te ontkomen. Van alle deelnemers wordt daarom verlangd dat geen persoonlijke informatie met niet-deelnemers buiten de gespreksruimte wordt gedeeld. Deze vertrouwelijkheid is belangrijk voor een veilig gevoel wat nodig is voor het goed functioneren van de groep.

Wat maakt ‘In Perspectief’ bijzonder?

Wat is naast alle andere vormen van hulpverlening nu de meerwaarde van ‘In Perspectief’? Het is natuurlijk, zeker in het begin, best nuttig om antwoorden te vinden op vragen over hoe/wat/waarom, maar daarvoor kan je ook elders wel terecht. Bij de gespreksgroep ‘In Perspectief’ gaat het echter vooral om het delen van je eigen teleurstelling en je eigen leed als betrokkene en de verrassende ervaring (eindelijk) begrepen te worden en nieuwe inzichten te krijgen door de reacties van de andere deelnemers op jouw persoonlijke verhaal. Een warm bad als het ware, wat heel fijn is om te ervaren en waardoor je zelf beter staande kan blijven, je meer weerbaar wordt en minder snel zelf uit balans raakt. En omgekeerd helpen jouw vragen en begrip op dezelfde manier natuurlijk weer die ander in zijn of haar situatie. Elke ‘In Perspectief’ avond wordt zo voor alle deelnemers de lange ij van lijden steeds weer iets korter gemaakt. Dat verklaart ook waarom deelnemers niet zelden jarenlang deelnemen. ‘In Perspectief’ is dus heel goed voor het versterken van je eigen weerbaarheid en balans en stelt je daarmee ook in staat je zieke partner, broer, zus, vriend of vriendin beter te helpen.

Hoe is de gespreksgroep ontstaan?

De volledige naam is eigenlijk “Labyrint-In Perspectief” en komt van oorsprong voort uit twee organisaties: Labyrint en In Perspectief. Beide organisaties deden hetzelfde, namelijk het ondersteunen van familieleden (c.q. betrokkenen) van mensen met psychische of psychiatrische problemen, alleen In Perspectief deed dat vanuit een kerkelijke achtergrond. In 1997 zijn de beide organisaties op landelijk niveau samengegaan. Hoewel de activiteiten van deze gespreksgroep geen onderdeel uitmaken van onze gemeente en dus niet onder verantwoordelijkheid van de Bethelkerk vallen, is ‘In Perspectief’ niet alleen vanuit een kerkelijke achtergrond gestart, maar wordt ook sindsdien dankbaar gebruik gemaakt van een gespreksruimte in de Bethelkerk. Ieders levensbeschouwing wordt gerespecteerd; wel is het zo dat de avond gewoonlijk met een kort gebed wordt geopend en afgesloten. 

Deelnemen?

Herkent u zich in bovenstaande als een betrokkene, dan bent u van harte welkom op de Zwijndrechtse bijeenkomsten, elke 2e maandag van de maand van 19:30 - 22:30 uur (behalve in augustus), in de gespreksruimte in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Gespreksleiding, aanmelding en informatie: 
Psychologe mw. Jitske Ekkelenkamp-Verburgh 
()

Voor verdere informatie: