Start‎ > ‎Pastoraat‎ > ‎Pastoraat in uitvoering‎ > ‎

Huiskringen

WAT ZIJN HUISKRINGEN ?

Huiskringen zijn kleine groepen gemeenteleden van gemiddeld 10 tot 12 deelnemers (meestal uit dezelfde wijk) die minimaal 2 of 3 keer per jaar informeel bij elkaar komen, bij iemand thuis. Basis is de min of meer vaste samenstelling van de groep en een vaste gespreksleider. Deelnemers van deze huiskringen ervaren het als heel waardevol, te leren van elkaars ideeën, beleving, vragen en antwoorden. Tevoren wordt een gespreksthema aangereikt over geloof, bijbeltekst of kerk als handvat voor het gesprek, maar er is veel ruimte voor eigen accenten per groep in een sfeer van niets moet en alles mag. 

SOORTEN KRINGEN

Op dit moment zijn er drie soorten huiskringen:
  • 13 huiskringen zijn vooral wijkgeoriënteerd
  • 5 huiskringen werken als gespreksgroepen die meestal maandelijks bijeenkomen.
  • 2 huiskringen speciaal voor ouders van jonge kinderen 
De 5 huiskringen die meestal maandelijks bijeenkomen organiseren alles zelf. Alle overige huiskringen worden aangestuurd door de huiskringcoördinator in onze gemeente. Ook deze huiskringen bepalen zelf de data van de bijeenkomsten, daarbij geassisteerd door de huiskringcoördinator via een internetapplicatie. Deze houdt zich verder bezig met gespreksleiders, gespreksonderwerpen en indeling van alle deelnemers in verschillende kringen, e.e.a. in nauwe samenwerking met het moderamen van de Taakgroep Pastoraat.
Voor aanmelding en informatie: 
huiskringcoördinator dhr. W.J. (Wim) Klerk  

HOEZO HUISKRINGEN ?

Ter opvolging van de voormalige ‘groothuisbezoeken’ is in 2012 gekozen voor ‘huiskringen nieuwe stijl’ in onze Bethelkerk gemeente. Reden daarvoor was enerzijds gelegen in de behoefte te zorgen voor een breed en regelmatig aanbod voor de gehele gemeente en anderzijds de positieve ervaring hiermee in andere gemeenten.

LEER ELKAAR KENNEN

De huiskringen zijn door hun informele opzet heel toegankelijk voor alle gemeenteleden en voorzien ook in een behoefte van degenen voor wie graag meer contact wil dan mogelijk is in een gewone kerkdienst. Ook mensen die slechts zelden een kerkdienst bezoeken, blijken zich in zo’n huiskring toch prima thuis te kunnen voelen. Doordat je elkaar in een groep die meerdere keren per jaar bij elkaar komt, gaandeweg beter leert kennen ontstaat er al snel een vertrouwelijkheid met veel vrijheid om persoonlijke visie of ervaringen uit te wisselen. Er ontstaat vanzelf een sfeer van vertrouwelijkheid met veel ruimte voor uiteenlopende denkbeelden en veel onderling respect. Huiskringen bieden een soort mini-gemeenschap en deelnemers beleven het als een nieuwe en verfrissende manier van samen kerk zijn.

UITGEBREIDE INFORMATIE

Een uitgebreide uitleg over het waarom en de achtergrond van de huiskringen nieuwe stijl leest u in het hieronder genoemde document.

HUISKRINGEN