Start‎ > ‎

Pastoraat

Pastoraat is zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en samen in gesprek zijn. Daarmee wordt de kracht van Woord en Heilige Geest ingezet voor niet alleen persoonlijke maar ook gezamenlijke (geloofs)groei en bloei in onze gemeente.

Naast beide predikanten zijn, binnen de Taakgroep Pastoraat, tientallen pastoraal medewerkers en ouderlingen actief met o.a. huisbezoeken, huiskringen en thema bijeenkomsten. 

De pastoraal hulpverlener biedt daarbij pastorale ondersteuning speciaal voor hen die door persoonlijke omstandigheden bijzondere aandacht verdienen. 

Doet u vooral een beroep op ons, we staan graag voor u klaar!

Pastoraat in uitvoering

Predikanten, pastorale teams, Zusterkring, Huiskringen en
Bijzonder pastoraat

Wat doen ze, en wat zouden ze voor ú kunnen doen?


Pastoraat organisatie

Doelstelling, uitgangspunten en organisatie

Hoe is de Taakgroep Pastoraat georganiseerd en hoe kan ik ze bereiken?