Jeug

 Belangrike datum: 

7 Mei  2016 om 15:00 by die kerk - Boeresportdag en Bybelse 30 seconds!
Kom geniet ‘n heerlike middag saam met ons!

 

Jeugbediening
 1. Erediens

  Elke Sondag gee ons ‘n werkkaart uit wat die kinders onder die erediens, en met hulle ouers se hulp, kan invul.  Die werkkaart help die kinders om deel te wees van die erediens deur hulle eie notas te maak van die preek.  Ouers word gevra om die kinders te help om te luister vir sekere woorde en dit te merk elke keer wat dit deur die prediker gebruik word.  Sodoende word die kern boodskap ook by hulle tuisgebring en is hulle aktief betrokke in die erediens.

   

  Elke tweede week word ‘n psalm met sy wysie op die webblad geplaas sodat die gemeente, en veral ouers saam met hulle kinders die psalm kan oefen.  Sodoende is die kinders ook aktief betrokke by die sang onder die erediens.

   

 2. Katkisasie

  Na die erediens is daar katkisasie vir leerders vanaf Graad 1 tot 11.  Kategete word volgens hulle gawes gekies vir hierdie belangrike taak om die kinders te lei in katkisasie.

  Daar word ook toerustingsessies gehou vir kategete en ouers, sodat ons goeie evangeliste vir ons kinders kan wees.

   

 3. Jeugaksies elke kwartaal

  Een keer per kwartaal word ‘n jeugaksie gehou wat die jeug bymekaar bring om saam te kuier en te leer.  Ook om deel  te hê  aan die gemeenskap van gelowiges op hulle eie vlak.

Comments