Evangelisasie


Ons as gemeente poog om ‘ n hawe van genade te wees vir die gemeenskap van Durban- Noord.   Ons bedryf ‘n koskas waaruit hulp aangebied word vir mense in die gemeenskap wanneer hulle die eredienste bywoon.  Lidmate in die gemeente dra by tot die koskas elke eerste Sondag van die maand.  Daar is ook ‘n Bybelstudie wat spesiaal gehou word Woensdae om 12:00 by die kerk.
 
  • Een keer per kwartaal bedien ons ook kos by ‘n samekoms in die stad van Durban. 


  • Daar word ook al hoe meer gefokus op wêreldsending en hulp aan die vervolgde kerk.
Die vervolging van Christus se kerk in Iraq

Project Mercy


Incontextministries.org

www.Incontextministries.org

Liewe broers en susters in die geloof. 

Jesus Christus is die Koning wat gekom het aarde toe om ons, sondaars wat dit nie waardig is nie, te kom bedien.  Hy sê dat ons wat die liggaam van Christus is mekáár nou moet dien.

Christene in Iraq word vervolg, omdat hulle in Christus glo en hom as die enigste ware God dien.  Hulle wil geen ander geloof bely nie en daarom word hulle gruwelik doodgemaak.

Die kerk van God vlug…

        Hulle wag vir hulp…

                Die hele wêreld se oë is op Christene…

                        Wie sal hulle help?

Die wêreld kyk en sien Christene wat moedeloos is, Christene wat niks het behalwe vir die klere wat hulle aanhet nie.

Wat kan ons daaraan doen?

Ons kan BID en ons kan DIEN!  Deur ‘n bydrae te maak kan ons hierdie mense weer hoop gee in God.  God wil ons juis gebruik om dit te doen!

        Hoekom?

Die wêreld se oë is gerig op Christene!  Nou is die tyd wat ons vir God aan die wêreld kan wys.  Hoe hy dit beskik het dat die liggaam van Christus mekaar sal opbou.  Ons moet net weer die enigste ware Hoop aan ons mede Christene wys…


In-context ministries sê:

“In these times of extreme change, extreme violence and extreme anguish, we pray that God will use us to offer some hope to the Church in Iraq so that they can be strengthened to carry Christ’s light and speak of His hope and truth and freedom!”

Kom ons staan saam en ons wys Jesus vir die wêreld.  Ons wys die Hoop wat in ons woon vir die wêreld!

Hoe kan jy help?

In-context ministries maak donasies bymekaar wat hulle aan hierdie vervolgde Christene kan stuur, om aan hulle basiese behoeftes te voorsien en ook om hulle te bemoedig.

“Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aand dié wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word.” Hebreërs 13:3

 INcontext Ministries has committed to doing whatever is in our power to help support the Church and believers still in the country, through Canon Andrew White who pastors St George’s Church in Baghdad.

Canon White wrote the following to us: "What do our people need? They need everything - so many of our people have fled Mosul. They have nothing. No homes, food, nothing, literally nothing... they need the most basic things in life. We are trying to give them food and water and trying to put as many as possible up in churches in Kurdistan where there are literally hundreds sleeping on church floors."


Hulle bankbesonderhede is as volg:

ABSA lopende rekening

Naam: Incontext

Nommer: 4078983933

Tak:  Hillcrest, KZN (632 005)

Gebruik asseblief [JOU NAAM] + MERCY as verwysing.

 Vir meer inligting, sien asseblief hulle webtuiste. http://www.incontextministries.org/


Canon White van Iraq vra dat ons regtig vir hulle sal bid.

En daarom kan U as U 'n gebed vir ons broers en susters daar wil stuur, die gebed skryf en aan my e-pos by giepievandermerwe(at)gmail.com (verander (at) met @ ).

Of plaas die gebed op ons webbbladsy by die "kontak ons" skakel- indien U dit anoniem wil stuur.

Ons sal dan sorg dat hierdie gebede by Canon White in Iraq uitkom. 

Vriende:  Mag ons so saam werk en ons broers en sussies bemoedig, sodat hulle kan aanhou om die lig van Christus te skyn in hierdie donkerwêreld.

An urgent appeal to unite for 5 minutes of prayer on Sunday 10 August & Sunday 17 August, for the Church in Iraq.

Dear friends

Iraq and Syria are currently experiencing one of the greatest humanitarian tragedies of our generation, and the silence and lack of engagement of the global Christian community is heartbreaking.  The Church in that region is facing an onslaught that is unparalleled in recent history, and the desperate cries of those who belong to the body of Christ cannot (must not) be ignored any longer.

During the past week, a message sent from Mosul reported that all churches are now empty and that the second largest city in Iraq is “devoid of Christianity”. Christians are fleeing the city by the thousands and this Sunday, no sounds of worship will come from a single church. 

Also during the past week, Sean Malone from Crisis Relief International (CRI) reported that the city of Queragosh (Qaraqosh) had also fallen to ISIS and that thousands are fleeing the city, previously home to another significant Christian population.

Another heart-wrenching email that reached our offices this week was from Canon Andrew White, the ‘Vicar of Baghdad’, with news of a Christian family of 8, all found executed in their home because they refused to convert to Islam.

This is Iraq today. While some hope and consolation can be found in the knowledge that those who died for their faith are now with Jesus, many still have to face the trauma of another day, and another day, and another day...

Will you give 5 minutes of your service this Sunday to pray for the people of Iraq and the region?

5 minutes to weep before God like Nehemiah did. 

Nehemiah 1:3  They said to me, "Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire."  When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven.

5 minutes to weep for those who are destitute like Jesus did. 

Mark 6:34  When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd.

5 minutes of solidarity with the persecuted Church and fellow members of the Body of Christ.

Hebrews 13:3  Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering.

5 minutes of giving up some time from your fellowship in freedom, something that believers in Iraq do not have.

1 John 3:16  This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 

Together with JERICO WALLS (http://www.jwipn.com/) we at INcontext Ministries make this appeal to the global Body of Christ to unite for 5 minutes of prayer on Sunday 10 August & Sunday 17 August, for the oppressed in the Middle East.

Please pray sincerely for the deliverance of the people of Northern Iraq from the terrible advancement of ISIS and its extreme Islamic goals that mean conversion or death for Christians across this region.

To download a slide to display in your church on Sunday please click here.Mukhanyo Teologiese Kollege

Die Mukhanyo Teologiese Kollege is geleë in KwaMhlanga noord oos vanaf Pretoria. Dit verskaf Gereformeerde tologiese opleiding for predikante, evangeliste en ander kerk leiers.
Die geskiedenis van die kollege begin by die werk van Eerw. Rob Rebel, ‘n evangelis van die Christelike Gereformeerde Kerke in Nederland. Hy het in 1985 begin met die opleiding van plaaslike kerkleiers in KwaNdebele. In 1994 word die opleiding na ‘n voltydse opleiding sentrum verander met Prof. Flip Buys aan die hoof daarvan.

Die Mukhanyo Teologiese kollege begin met vyf studente. Sederdien het die ledetal gegroei tot meer as tien akademiese personeellede en vyftig teologiese studente.
Daar is ook onlangs met Afstand Onderrig Sentrums in verskeie dele van Suid Afrika en selfs oor die grense heen begin. Die opleiding word gelei deur plaaslike dosente. Hulle gebruik DVD’s van die lesse soos dit oorspronklik by die kollege aangebied is. Die studente by die kollege is dikwels deeltydse studente. Om te kwalifiseer vir die diploma kursus moet hulle 28 modules wat elkeen uit verskeie onderafdelings bestaan, voltooi. Die Afabafundi Afstand Onderriggroep wat vanuit Pinetown, KZN funksioneer is een van hierdie sentrums.


Abafundi Afstand Onderrig Sentrum

Die Abafundi Afstand Onderrig Sentrum het op 23 Februarie 2013 tot stand gekom en fokus op die Durban omgewing. Dit was ‘n initiatief van die kerkrade van die Gereformeerde Kerke in Durban Noord, Kwa Mashu, Umbumbulu-Unmlazi en Pinetown.

Die groep het begin met vyf studente van verskillende kerk denominasies en daar is huidiglik sewe studente ingeskryf. Dr. Riens de Haan is die dosent terwyl Dss Henning, Gideon en Thulani instaan indien nodig. Die groep kom twee keer per week bymekaar, op Maandae en Woensdae om 17:45 tot 21:00. As die studente hulle huidige pas kan handhaaf en die nodige sukses behaal sal hulle die Diploma in 2018 voltooi. Potensiële studente mag inskryf vir die kursus sodra die huidige groep ‘n module, of vak, afskryf en kan op ‘n later stadium die agterstallige modules inhaal.

Die studente se grootste uitdaging is om in ‘n roetine van studie te kom. Die voordele van die afstand onderrig sentrums is dat hulle kan deel in mekaar se ondervinding, sake van geloof kan bespreek en die uiteenlopende agtergrond van verskillende kerk denominasies kan bestudeer. Ons glo dat die studente ‘n seën sal wees vir hulle geloofsgemeenskappe en met sukses die studies sal aanwend tot die uitbreiding van die kerk.


Comments