Tuisblad

 

Die Gereformeerde Kerk Durban-Noord word gelei
deur die Gees van God en sy Woord.


Nuusflitse

  • Erediens 14 April 2019 Skriflesing: Mat. 22:15-46 Teks: Mat. 22:29 Tema: Jesus gebruik die Skrif om dwaling te bestry, wees toegerus!  Luister na die preek!
    Posted Apr 16, 2019, 5:21 AM by GK DurbanNoord
  • Erediens 7 April 2019 Skriflesing en prediking Skriflesing: Mat. 13:1-23 Teks: Mat 13:16-17 Tema: Jesus gebruik die Skrif om lering te gee, luister na Hom! Luister na die preek!
    Posted Apr 16, 2019, 5:28 AM by GK DurbanNoord
  • Paasfees 2019 Vrydag 19 April 2019Skriflesing:Lukas 23: 24 - 46 Tema: Jesus vergewe sy vyande, vergewe jou vyande! Luister na die preek!Sondag 21 April 2019Skriflesing: 1 Kor. 15Tema ...
    Posted Apr 23, 2019, 2:56 AM by GK DurbanNoord
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

 

 
 
Ons as gemeente bely ons geloof openlik met alle opregtheid voor die aangesig van God.

Ons glo in die enige ware God:Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam ons gedoop is.

Ons glo en bely dat al is ons in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, ons tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is.

Ons glo en bely dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word.

Ons voorneme is om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van ons lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, ons lewe en saligheid buite onsself in Christus te soek en so hierdie belydenis van ons met 'n godvresende lewe te bevestig.

Ons beloof terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir ons ontsluit is, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek, ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend en dat ons ons aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as ons in leer of lewe ons misgaan.
 
 
 

 


Waterkant Straat 121