Tuisblad

 

Die Gereformeerde Kerk Durban-Noord word gelei
deur die Gees van God en sy Woord.


Nuusflitse

 • Preek 8 Desember 2019 Skriflesing Rom. 5:12-21Teks Rom. 5:18Tema: God gee Sy Seun om ons nuwe hoof te wees, volg Hom na!  Luister na die preek!Ds Gerhard Janse ...
  Posted Dec 12, 2019, 6:31 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 1 Desember 2019 Skriflesing: Matt. 1 : 18 – 25  Teks: Matt. 1 : 23, 24 Tema: Die Vader stuur Sy Seun om mens te word, leef in dankbaarheid aan Hom!Luister na die preek!Ds ...
  Posted Dec 2, 2019, 6:54 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 24 November 2019 Skriflesing: Rom 5:12 – 21 Teks: Rom 5:12, 17 Heidelbergse Kategismus Sondag 3 Tema: God herskep deur Christus dit wat deur die  sondeval geskend is.Luister na die ...
  Posted Nov 25, 2019, 6:25 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 17 November 2019 Skriflesing: Rom 5:1-11Teks: Rom 5:7,8 Tema: God het sy Seun vir ons gestuur toe ons nog sondaars was, roem in Hom!Luister na die preek ...
  Posted Nov 18, 2019, 6:31 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 10 November 2019 Skriflesing:  Romeine 4Teks: Rom. 4 : 4 en 5Tema: Die Here skenk aan ons die gawe van geregtigheid deur die geloof, sonder verdienste van ons kant af, eer Hom ...
  Posted Nov 13, 2019, 12:18 AM by GK DurbanNoord
Showing posts 1 - 5 of 34. View more »

 

 
 
Ons as gemeente bely ons geloof openlik met alle opregtheid voor die aangesig van God.

Ons glo in die enige ware God:Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam ons gedoop is.

Ons glo en bely dat al is ons in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, ons tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is.

Ons glo en bely dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word.

Ons voorneme is om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van ons lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, ons lewe en saligheid buite onsself in Christus te soek en so hierdie belydenis van ons met 'n godvresende lewe te bevestig.

Ons beloof terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir ons ontsluit is, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek, ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend en dat ons ons aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as ons in leer of lewe ons misgaan.
 
 
 

 


Waterkant Straat 121