Tuisblad

 

Die Gereformeerde Kerk Durban-Noord word gelei
deur die Gees van God en sy Woord.
KATEGETE EN OUER TOERUSTING OOR DIE LEER AANGAANDE DIE DRIE- EENHEID

Psalm 144:11 en 12: "Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand n regterhand van bedrog is, SODAT ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug en ons dogters soos hoekpilare in dieselfde boustyl van n paleis"


https://drive.google.com/open?id=0ByjuZJ1JFFx5MW95LVYycEhNeEE
Laai gerus die dokument "Die drie-eenheid aan kinders" ook af.


ONS  SING TYDENS DIE EREDIENS


Psalm 63-1:1


My God, wat tog my lewe is,
hoe smag my hart as 'k U moet mis!
Ek soek U, HEER, terwyl ek kwyn
in sielsverlatenheid en pyn.
Ek smag soos alles hier om my
waar 'k swerf in wilde woesteny,
'n dor en uitgedroogde land
waarop die son se vlamme brand.
Nuusflitse

  • Preek 15 Oktober 2017 Ds Gideon van der Merwe preek uit Markus 7 : 1-23 en Lukas 6 : 41 - 49. Tema: Die Hart.Laai die preek in klank formaat af.
    Posted Oct 15, 2017, 10:00 AM by GK DurbanNoord
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »TOERUSTINGS GELEENTHEDE:

Een keer ‘n maand vind daar ‘n huweliksverrykingskursus by die kerk en ook in Ballito plaas op ‘n Donderdagaand.

Enkellopendes sal ook hierby baat vind aangesien dit ook oor selfondersoek gaan.

By die kerk (18h00):                                                 Ballito (18h30):

                     17 Maart                                                10 Maart

                      07 April                                                  14 April

                     12 Mei                                                    26 Mei

                      21 Julie                                                  28 Julie

                      04 Augustus                                          11 Augustus

                      01 September                                        08 September

                      20 Oktober                                            13 Oktober


KATEGEET EN OUER TOERUSTING – KwartaalliksSondae 07h45
28 Februarie, 29 Mei, 28 Augustus en 23 Oktober.


          

MERCY

 
Help die vlugtelinge in Iraq en Sirie deur vir hulle te bid, maar deur ook ‘n finansiële bydra aan die kerk in Iraq te maak, sodat hulle die goeie werk kan voortsit om die liefde van Christus op tasbare wyse aan daardie vlugtelinge te kan bedien!
Al die donasies word na Iraq toe gestuur en sal deur betroubare kerkleiers gebruik word om die vlugtelinge te help.

Bankbesonderhede:  Absa tjek rekening
Naam: Incontext
Rekening nommer: 4078983933
Tak: Hillcrest, KZN (632 005)

Gebruik asseblief U Naam+ MERCY as ‘n verwysing. 

 

(Foto van een van die vlugtelingkampe)

 
In these times of extreme change, extreme violence and extreme anguish,
we pray that God will use us to offer some hope to the Church in Iraq so that they can be strengthened to carry Christ’s light and speak of His hope and truth and freedom!

 


 
 
Ons as gemeente bely ons geloof openlik met alle opregtheid voor die aangesig van God.

Ons glo in die enige ware God:Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam ons gedoop is.

Ons glo en bely dat al is ons in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, ons tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is.

Ons glo en bely dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word.

Ons voorneme is om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van ons lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, ons lewe en saligheid buite onsself in Christus te soek en so hierdie belydenis van ons met 'n godvresende lewe te bevestig.

Ons beloof terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir ons ontsluit is, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek, ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend en dat ons ons aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as ons in leer of lewe ons misgaan.
 
 
 

 


Waterkant Straat 121