Tuisblad

 

Die Gereformeerde Kerk Durban-Noord word gelei
deur die Gees van God en sy Woord.

Waterkant Straat 121
Durban-Noord

Erediens elke Sondag om 09h00
Nuusflitse

 • Preek 23 Februarie 2020 SKRIFLESING:   Johannes 6 : 22 – 40    TEKS:  Johannes 6 : 26 - 29TEMA:  Die Vader gee deur Sy Seun vir ons ewige versadiging, glo in Hom!PREEKSKETS:God het Sy volk bewaar ...
  Posted Feb 24, 2020, 12:29 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 16 Februarie 2020 Skriflesing: Heb 7:11-28Teks: Heb 7:26,27Tema: Die Vader het sy Seun as n hoëpriester gestuur wat met ons sondes afgereken het, betoon jou dankbaarheid aan ...
  Posted Feb 16, 2020, 11:37 PM by GK DurbanNoord
 • Preke Versameling van 26 Januarie 2020 tot 9 Februarie 2020 Preek 9 Februarie 2020Skriflesing: Rom. 9:1-18Teks: Rom. 9:16-17Tema: Die Here bewys barmhartigheid soos Hy wil, verkondig Sy heerlikheid oor die ganse aarde!Luister ...
  Posted Feb 9, 2020, 10:31 PM by GK DurbanNoord
 • Preke Versameling van Desember 2019 en Januarie 2020 Preek 19 Januarie 2020Skriflesing:  Ef. 4 : 1 – 16Teks:  Ef. 4 : 15– 16Tema: God maak ons deel van Christus se liggaam om ondersteuning daaraan te gee en groei ...
  Posted Jan 20, 2020, 4:35 AM by GK DurbanNoord
 • Preek 15 Desember 2019 Skriflesing: Rom. 6Teks: Rom. 6 : 3, 4Tema: Die Vader doop ons in die dood van sy Seun, laat ons daarom vir die sonde dood wees.Luister na die ...
  Posted Dec 19, 2019, 10:14 PM by GK DurbanNoord
Showing posts 1 - 5 of 39. View more »

 

 
 
Ons as gemeente bely ons geloof openlik met alle opregtheid voor die aangesig van God.

Ons glo in die enige ware God:Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam ons gedoop is.

Ons glo en bely dat al is ons in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, ons tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is.

Ons glo en bely dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word.

Ons voorneme is om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van ons lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, Hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, ons lewe en saligheid buite onsself in Christus te soek en so hierdie belydenis van ons met 'n godvresende lewe te bevestig.

Ons beloof terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir ons ontsluit is, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek, ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend en dat ons ons aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as ons in leer of lewe ons misgaan.
 
 
 

 


Waterkant Straat 121