Home‎ > ‎

Lær å fly


Har du lyst til å ta flysertifikat?
 
Skolesjef/ Akro-instruktør:    
Bjørn Strøm    90 68 13 50          
mail:     bjorn.strom@aviconsult.no   
 
Class Rating Instructor:  Modell- Akro og halehjulsutsjekk               
Dag Endre Skjellerud      90 97 72 41          
mail:    dag.endre@bluezone.no
 
PPL-instruktør:
Joakim Grytbakk     920 26 916
 
Teoriansvarlig og PPL-instruktør
Tor Anders Skogstad    977 39 394
 
 
Kostnader

Her finner du en oversikt over utgiftene som du må regne med i forbindelse med din utdannelse til privatflyger. Priser pr. juni 2010

 


Modul 1

Kostnader:

PPL-A Teorikurs Luftfartsskolen (nettbasert kurs)

*) intensivkurs PPL (eksamensprep.) klasserom  

 8990,-

 

2500,-

Legeattest kl. 2

 1440,-

Gebyr oppmelding teoriprøve Luftfartstilsynet

 2150,-

Medlemskap flyklubb / NLF/NAK

 1500,-

Praktisk flygning 45 timer á 1400,-
(snittpris flyklubb)

63000,-

Gebyr praktisk prøve Luftfartstilsynet

 2720,-

Gebyr dokumentutstedelse Luftfartstilsynet

  570,-

Diverse utstyr

 2000,-

Sum utgifter PPL-A sertifikatet

84 870-

Det tas forbehold om feil eller nylige endringer i priser.

 

Merk!

Alle priser angående flygning er ca priser og er avhengig av den enkeltes nivå og progresjon. På PPL-nivå kan det være hensiktmessig å regne med en ”buffer” på mellom 10 og 30% i antall timer.

*) I tillegg til det nettbaserte teorikurset skal den enkelte kandidat også  gjennomføre et 18 timers intensivkurs i klasserom. Pris på dette kurset avhenger av gjennomføringssted. I LFS sine lokaler i Oslo sentrum koster dette kurset kr 2500, se HER for påmelding.

Gebyrene til myndighetene endres også en gang per år.


Nyttige linker