Kontakt

Stiftelsen Gjerpenkollen 
Åpningstider anlegget
Kontaktperson
Atle Norvik: 908 22 855       

 
 
Gjerpenkollen hoppklubb
Leder: Gro Ekkje 905 36 370
Hoppskole: Ole Martin Nordskaug 922 38 461