Arrangement

Arangement som er planlagt vinter 2015













Arangement som er planlagt vinter 2012/2013

 

 

 

 

 

Arangement som er planlagt sommer/høst 2012

 

 

 

 

 

 

 

Gamle meldinger:

 

Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til landsrenn i Gjerpenkollen

Søndag 4. mars 2012. Bakkestørrelse K8, K18 og K35.

 

Klasser

K8:

- Gutter

- Jenter

K18:

- Gutter 10 år og yngre

- Gutter 11 år

- Gutter 12 år og eldre

- Jenter 10 år og yngre

- Jenter 11 år

- Jenter 12 år og eldre

K35:

-.Gutter 10 år og yngre

- Gutter 11 år

- Gutter 12 år

- Gutter 13 år

- Gutter 14 år

- Gutter 15 år

- Jenter 10 år og yngre

- Jenter 11 år

- Jenter 12 år

- Jenter 13 år

- Jenter 14 år

- Jenter 15 år

 

K8 og K18:

Prøveomgang kl 10:00

Start nummer må hentes innen kl 09:30

K35

Prøveomgang kl 11:00

Start nummer må hentes innen kl 10:00

Påmelding online

http://www.skiforbundet.no/hopp/Skirenn/Sider/terminlistevisning.aspx?w=CompetitionCalendar&c=CompetitionInfo&d=EventId|274037

Frist: senest onsdag 29/2

Kontonr: 2220.21.88412

kr 100,- pr konkurranse

Ansvarlig: olemartinnordskaug@hotmail.com

 

Alle startnummer hentes klubbvis.

NB: Alle MÅ fremvise kvittering på betalt startkontingent ved henting av nummer, evt kontant betaling!

 

Sportslig hilsen Gjerpenkollen hoppklubb

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag 22/10 og søndag 23/10 er det Hopptreff final og RC i Gjerpenkollen 
 

Velkommen til

Finale hopptreff og finale i rekruttcupen plast 2011 i Gjerpenkollen

Lørdag 22. oktober kl 11.00 – Finale hopptreff

Kretslagskonkurranse der hvert kretslag består av fem hoppere. To i K-35 og tre i K-74. Samlet alder for laget er maksimalt 74 år. Kun utøvere i RC-alder (født 1996-1999) kan inngå på lagene. Mix-lag (sammensatte lag fra flere kretser) er tillatt, men teller ikke i den offisielle konkurransen.

Søndag 23. oktober kl 11.00 – Rekruttcup finale

Klasser: RC A, RC B, RC C (K-74), RC D (K-35). RC-klassene er for jenter og gutter 13-16 år (født i fra 96 til 99). I tillegg er det klasse NC C i K-74, og klasse 12 år og yngre i K-35, begge for jenter og gutter.

Påmeldingsfrist:

tirsdag 18. okt kl 2359

Link til Online påmelding til RC vil bli publisert på www.skiforbundet.no

Startkontingent kr 90,- (120,- jr/sr) per renn/deltager innbetales til Gjerpenkollen hoppklubb Kontonr: 2220.21.88412. Påmeldingen er gyldig når kontingenten er betalt, husk kvittering. Påmelding til lagkonkurransen (antall lag) skjer kretsvis per email innen samme frist. Lagoppstillingen leveres skriftlig til rennkontoret senest kl 1800 fredag. Lagene skal ha kretsnavn. Lagoppstillingen skal i tillegg til navn angi fødselsår for løperne.

Henting av startnummer innen kl 10:00 på renndagen. Lagledermøte lørdag kl 1015.

Trening: Bakkene er åpne for trening hver tirsdag og torsdag 1800-2030 og hver lørdag/søndag 1100-1400. Bakkene åpnes i tillegg for trening fredag 21/9 1200-2000. Treningsavgift kr 120,-

Kontaktperson/rennleder er Gunnar Næsvold, Aukeveien 67, 3472 Bødalen gunnar.naesvold@c2i.net, tlf: 95 89 94 30

Vi ønsker alle vel møtt til renn i Gjerpenkollen!

Med sportslig hilsen

Gjerpenkollen Hoppklubb

Gunnar Næsvold (rennleder)

958 99 430