מרכז ייעוץ, גישור ובוררות ברוח היהדות וההלכה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרטני, זוגי, משפחתי, גירושין, עסקי וקהילתי
 
 
 
מכון אפק בראשות אוריה זמיר משמש מרכז גישור, פישור וייעוץ
 
אישי, זוגי, נישואין ומשפחה, עסקי וקהילתי
 
 בכל שלב משלבי חיינו אנו חווים קונפליקטים, מחלוקות וסיכסוכים
בינאישיים, חלקם נפתר על-ידי תקשורת בין הצדדים וחלקם
מצריך ולעיתים מחייב עירוב צד שלישי למציאת פתרון
 
כיום כופים בתי המשפט ובתי הדין על הצדדים המעורבים בסכסוך, לבדוק אפשרות של גישור על הפערים, באמצעות ובתיווך מגשרים שהוכשרו והוסמכו על-פי הקריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת גדות
 
במקרים אחרים מציעים ע"י בתי הדין לזוג לפנות לייעוץ זוגי/נישואין. זהו מצב בו יש סיכוי "לשלום בית" או כל תיקון אחר בזוגיות. מצב זה הינו מצב טוב יחסית, בו סבורים הנוגעים בדבר, כי קיים סיכוי סביר לגשר על הפערים ולחזור לחיים תקינים. מצב זה מצריך ייעוץ, טיפול או פישור
 
ישנם מצבים בהם זוג או משפחה מגיעים לייעוץ, תוך רצון לשמר את המסגרת, ובמהלך הייעוץ מתגלה צורך בגישור נקודתי, לפתרון בעיה מסויימת. הגישור במקרה שכזה מהווה קטע מסויים ומוגדר בתוך תהליך הייעוץ
 
 
התהליך הייעוצי
הנחת היסוד בייעוץ זוגי הינה הכוונה של הזוג / המשפחה להשאר ולשמור על המסגרת, תוך תיקונה והבאתה ליכולת לקיים חיים משותפים, הרמוניים ואינטימיים, חיים של נתינה וקבלה הדדיים, אמפטיה וחיבור
 
 התהליך הייעוצי מתרחש בסדרה בת מפגש אחד או כמה מפגשים, לפי הצורך. במפגשי הייעוץ, לומד היועץ את הנפשות הפועלות, את דפוסי התקשורת, את דרך פתרון הקונפליקטים הזוגיים ועוד, ובונה תוכנית עבודה מתקנת לבני הזוג, תוך שיתופם ברעיון הכללי ובפרטיו
 
הנועצים מקבלים למעשה דרכים, אמצעים ומודלים לתקשורת זוגית (או משפחתית), לשיתוף רגשי  וחלוקת תפקידים ונטל ועוד. הייעוץ מלווה בעבודה אישית וזוגית של בני הזוג תוך בחינת ההתקדמות מעת לעת
 
סוף התהליך ביציאת בני הזוג לחיים חדשים משותפים ושיתופיים וישום באופן עצמאי לחלוטין של הכלים והמודלים שקבלו
 
 
התהליך הגישורי
הנחת היסוד (ע"פ רוב) בתהליך הגישור הינה הכוונה לפרק את המסגרת באופן נסבל ומוסכם. כפי שכבר הזכרנו לעיל, הרי שישנם מקרים בהם הגישור מתרחש ככלי נקודתי במהלך תהליך ייעוצי, וללא כוונה לפרק את המסגרת
 
בגישור אישי, עסקי, קהילתי ואחר (כמו בין שכנים לבניין), שכיחים המקרים בהם אין כוונה לפרק את המסגרת, נהפוך הוא, הכוונה ליישב סיכסוך או קונפליקט ולשוב לעבודה תקינה וסדירה, או לחיי שכנות סבירים
 
 
יתרונו של תהליך הגישור הינו בפרק הזמן הקצר יחסית בו מגיעים הצדדים המגושרים ליישוב הסיכסוך (זאת ביחס לתהליך משפטי המתקיים בין כתלי בית המשפט), כמו גם יתרון העלות הזולה יחסית
 
בתהליך הגישור, מביא המגשר את הצדדים להקשבה והבנת מצבם ומצב הצד האחר. כאן לאחר זמן קצר "פורקים הצדדים את כלי נשקם" ונפנים להגיע להבנה והסכמה. כאן אין כפיית פתרון ע"י שופט, אין כאן צד מפסיד וצד מנצח. יש כאן הגעה לפתרון ויישוב הסיכסוך בדרך של הדברות
 
אכן אמת, לכתחילה לא הצליחו הצדדים להדבר ללא מגשר והקושי להדבר הביאם להזדקקות לצד שלישי (המגשר) שינהל את התהליך, יתן מקום נכבד ומיוחד לכל הצדדים, ידאג שכל צד יקבל את הזמן הנאות להציג את צרכיו ואת האינטרסים שלו, כמו את הסתייגויותיו מאלה של הצד השני, המגשר יהיה נייטרלי לחלוטין. טובת כל הצדדים שווה בעיניו והאתיקה המקצועית מחייבת אותו "לדאוג" לאינטרסים של כל המגושרים
 
סוף התהליך, לאחר מספר הפגישות שהצריך, הינו הסדר חתום ע"י המגושרים וע"י המגשר. ההסדר הינו לפי הסכמת המגושרים ולשביעות רצונם. כאן אין כפיית הסדר (כפי כפיית בית המשפט), אין צד מנצח וצד מנוצח, אין תחושה של הפלייה או השפלה.
 
זהו מצב של כולם מנצחים, מצב של
 
win - win
 
 
זה הזמן אם כן, להגיע לאוריה ולהפטר אחת ולתמיד מהתחושות הבלתי נעימות שמלוות סיכסוכים וקונפליקטים לא פתורים. התקשרו עוד היום
 
057-9453551   050-4846136
 
אתר הבית הראשי  :  www.kabala-oria.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     מדריך עסקים