Hírek‎ > ‎

SAJTÓKÖZLEMÉNY

péter kispál, 2012. márc. 28. 11:38   [ 2012. márc. 28. 11:43 frissítve ]


SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Házi komposztálás Girincsen

 


 Girincs községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósul meg az Önkormányzat szervezésében.

A projekt során 225 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

 

 

Girincs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Házi kom­posz­tá­lás Girincsen” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0105 szá­mú pályázaton 8.334.525,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maguk biztosították, így a projekt bruttó össz­költ­sé­ge 8.773.500,-Ft lett.

 

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes Girincsiek a házuk kö­rül ke­let­ke­ző, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra kerülő komposztáló­edé­nyekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A kom­posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatják meg a résztvevők.

Girincs Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelem­nek, ki­e­melt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság kör­nye­zet­tu­datos szem­léletformálása.

Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történik meg a kom­posz­tá­lók ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

 

 

 

 

 

Girincs Község Önkormányzata

3578 Girincs, Petőfi S. u. 1/a.

Tel.: 49/459-843, fax: 49/459-800

www.girincs.try.hu

girincs@businesstel.hu
Comments