Ιδεολογία και ΜΜΕ

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  

   Η κυριαρχία της τηλεόρασης και άλλων μορφών τεχνολογικής εικόνας στη δημόσια επικοινωνία, σε 

συνδυασμό με το διευρυνόμενο καταναλωτικό πλαίσιο και την υποχώρηση των καθιερωμένων 

ιδεολογιών της πρώιμης νεωτερικότητας, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομείται η "εικονική 

ιδεολογία" και η οποία συμβάλλει στην μικρότερη ή μεγαλύτερη υποταγή του πολιτικού λόγου στα 

ΜΜΕ. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία της γένεσης και των 

μεταμορφώσεων της "εικονικής ιδεολογίας", και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τη 

διαμόρφωση, και τις λειτουργίες του πολιτικού λόγου, την εξάρτησή του από τα ΜΜΕ και τα 

προβλήματα της καταναλωτικής κοινωνίας. 

  Παράλληλα εξετάζονται ειδικότερες πτυχές της ιδεολογίας και των ΜΜΕ, αναφορικά με τις 

κοινωνικές τάξεις και τις πολιτικές ιδεολογίες, το φύλο, την εθνότητα και τη «φυλή», τη θρησκεία,  τη 

γλώσσα και τις υποπολιτισμικές ομάδες. 

 

 

ΟΙ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

- Η έννοια "ιδεολογία" και τα σύγχρονα ΜΜΕ. Η εικονική ιδεολογία

- Το κοινωνικό πλαίσιο της παραγωγής και κατανάλωσης εικόνας, και της εικονικής ιδεολογίας

- Η δομή της εικόνας και οι ιδεολογικές της προεκτάσεις

- Η εικόνα ως "υπερ-σφαίρα" και η διαμόρφωση του πολιτικού λόγου.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

 

- Ιδεολογία, κοινωνικές τάξεις και ΜΜΕ

- Οι πολιτικές ιδεολογίες στο τοπίο των ΜΜΕ

- Φύλο και ιδεολογικές προκαταλήψεις των ΜΜΕ

- Ο λόγος των ΜΜΕ και η θρησκεία ως ιδεολογία

- Ιδεολογία –γλώσσα- και ΜΜΕ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1.      Πλειός Γ., Ο λόγος της εικόνας. ιδεολογία και πολιτική, Αθήνα, Παπαζήσης 2001.

2.     Bennett L.  Ειδήσεις. Η πολιτική των ψευδαισθήσεων, Δρομέας, Αθήνα 1999.

3.      Fiske J. Ανατομία του τηλεοπτικού λόγου, Δρομέας, Αθήνα 2000.

4.      Αλτουσέρ Λ. Θέσεις,  Θεμέλιο, Αθήνα, 1990.

5.      Αντόρνο Τ., Χορκχάϊμερ M. Κοινωνιολογία. Εισαγωγικά δοκίμια, Κριτική,  Αθήνα, 1987.

6.      Baudrillard J. Ρέκβιεμ για τα μέσα επικοινωνίας, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα.  

7.      Δεμερτζής Ν.  Ο λόγος του εθνικισμού: αμφίσημο σημασιολογικό πεδίο,  Σάκκουλας, Αθήνα, 1996.

8.      Δοξιάδης Κ. Εθνικισμός, Ιδεολογία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Πλέθρον, Αθήνα, 1995.

9.      Ezensberger Χ. M. Για μια θεωρία των μέσων επικοινωνίας, Επίκουρος, Αθήνα, 1981. 

10. Λίποβατς Θ., Δεμερτζής Ν. Δοκίμιο για την ιδεολογία. Ένας διάλογος της κοινωνικής θεωρίας με την    

     ψυχανάλυση, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994. .

11. Πλειός Γ. Κινούμενη εικόνα και καλλιτεχνική επικοινωνία, Δελφίνι, Αθήνα,  1993.

12. Μαρξ Κ., ΄Εγκελς Φ. Η Γερμανική Ιδεολογία,  Gutenberg, Αθήνα.    

13. Foucault Μ. Εξουσία, γνώση και ηθική, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα.

14. Vincent A. Modern Political Ideologies, Blackwell, Oxford, 1995.

15. Plamenatz J. Ιδεολογία, Κάλβος, Αθήνα, 1981. 

16. Μανχάϊμ Κ. Ιδεολογία και Ουτοπία, Γνώση, Αθήνα, 1997. 

17. Hartley J. Understanding News, Routledge,, London, 1982.

18. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books, New York, 1978.

19. Dahlgren P. Television and the Public Sphere, Polity press, London, 1995.

20. Ewen A. All consuming images, Basic Books, New York, 1999. 

21. Eagleton T. (επιμ.) Ideology, Longman, London, 1994.

22. van Dijk. Τ. Ideology, Sage, London, 1998. 

23. Heywood A. Πολιτικές Ιδεολογίες, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2007. 

24. Μοσχονάς Σ. Ιδεολογία και Γλώσσα, Πατάκης, Αθήνα, 2005. 

25. Thompson J. Studies in the Theory of Ideology, University of California Press, Berkeley, 1984.

26. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books, New York, 1978. 

27. Roszak Th. Η γέννηση της αντικουλτούρας. Στοχασμοί γύρω από την τεχνολκρατική κουλτούρα και 

     τη νεανική αμφισβήτησή της, Futura, Αθήνα, 2008.
Comments