Gioithieuban78's Home Page

 

 l TRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l

 

 

GIỚI THIỆU VỀ BAN LIÊN LẠC 78

--------------- 

I. Sự hình thành ý tưởng để vận động họp mặt truyền thống

1. Sự hình thành ý tưởng:
Thể theo nguyện vọng của nhiều anh, chị và bạn bè đề xuất cần có buổi tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày 14/5/1978 – ngày chúng ta lên đường vào học tập, công tác, làm việc tại tỉnh Minh Hải. Sự hình thành ý tưởng này đã có từ lâu, cụ thể nhất vào năm 1998 - là năm kỷ niệm 20 năm. Vì điều kiện lúc ấy chưa thể thông báo rộng để nhiều người có thể tham dự được, nên một số bạn chỉ họp mặt theo dạng nhóm gia đình.

Đến năm 2003, là năm kỷ niệm 25 năm, một số bạn tâm huyết đã hội ý, hình thành sự vận động để tiến tới cuộc họp mặt, chính thức mở đầu cho họp mặt truyền thống 14 tháng 5 của bạn đồng khóa năm 1978.

Đặt tên gọi: Ban Liên lạc bạn đồng khóa 1978 (gọi tắt là Ban Liên lạc 78).
Đặt tên cuộc họp mặt: Họp mặt truyền thống bạn đồng khóa 1978.

Ngày họp mặt truyền thống bạn đồng khóa 1978 được ấn định tổ chức vào ngày 30 tháng 4 hoặc ngày 1 tháng 5. Thời gian tổ chức 2 năm 1 lần vào năm chẵn. Những năm lẻ, tuỳ yêu cầu thực tế của từng huyện, thị xã, thành phố hoặc nhóm gia đình, bạn bè tự tổ chức.

 2. Lý do và đối tượng vận động:
Ngày 14 tháng 5 năm 1978 có gần 500  giáo viên và thanh niên tốt nghiệp phổ thông trung học được tuyển dụng của tỉnh Minh Hải kết nghĩa, từ tỉnh Hà Nam Ninh tập trung về thành phố Nam Định để lên đường vào tỉnh Minh Hải công tác, học tập, làm việc. Đây là ngày ghi dấu ấn sâu sắc, tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người – ngày chúng ta tạm biệt quê hương, xa gia đình, đi học tập và công tác. Sự kiện này là điểm tương đồng, có ý nghĩa khởi nguồn, trở thành lý do chính để vận động thành lập Ban liên lạc 78.

Tất cả những ai có chung ngày kỷ niệm 14/5/1978 là đối tượng để vận động, thông báo, mời về dự họp mặt truyền thống.

Thực tế cuộc sống hiện nay của mỗi người đã xây dựng gia đình (lấy vợ, lấy chồng), sinh con. Vì vậy đối tượng quan tâm và mời về dự họp mặt truyền thống được tính theo gia đình (vợ, chồng và các con). Vợ hoặc chồng thành viên đều là thành viên chính thức.

Một số anh, chị đã chuyển công tác, sinh sống, làm việc ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng được thông tin, thông báo về tình hình họp mặt, hoạt động của Ban Liên lạc 78 ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, để tùy điều kiện thực tế, các anh, chị về dự họp mặt, đồng thời tham gia các hoạt động chung.

II. Mục đích, ý nghĩa họp mặt truyền thống

1. Họp mặt truyền thống là để bạn bè, thầy trò gặp gỡ lại nhau, cùng nhau ôn lại kỷ niệm, hỏi thăm nhau để biết thêm thông tin về cuộc sống hiện tại; nâng lên mối giao lưu tình cảm, hiểu biết, thông cảm với nhau nhiều hơn; sẵn sàng chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong những chuyện vui, buồn của cuộc sống.

2. Cùng nhau xây dựng một tập thể bạn bè thân thiện, đoàn kết, gắn bó giữa cá nhân với tập thể và giữa tập thể với cá nhân, với gia đình thành viên để làm điểm tựa về tinh thần. Qua đó nâng cao tinh thần tự nguyện của mỗi thành viên đóng góp vào hoạt động chung cho sự phát triển lâu dài của tập thể.

3. Giúp cho thế hệ con, cháu hiểu biết thêm về truyền thống của cha mẹ, ông bà để lớp trẻ phát huy, kế thừa, phấn đấu và rèn luyện tốt trong học tập, công tác, làm việc, sinh hoạt.

4. Là điều kiện mở rộng mối giao lưu, quan hệ với bên ngoài, tạo sự đồng cảm và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đối với tập thể Ban Liên Lạc, với các thành viên, đồng thời làm tăng lên mối quan tâm cũng như vị thế của Ban Liên lạc, của thành viên trong cuộc sống cộng đồng.


III. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Hoạt động tập thể của Ban Liên lạc 78 xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi thành viên; Ban Liên lạc duy trì hoạt động phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của tất cả thành viên đóng góp xây dựng nên, nhằm mục đích quan tâm và đáp ứng lại nhu cầu lợi ích cho thành viên.

Thành viên tham gia họp mặt, sinh hoạt, đóng góp vào hoạt động chung của tập thể trên tinh thần tự nguyện của mỗi người, mỗi gia đình. Thành  viên có trách nhiệm thông tin, thông báo việc riêng của mình, của gia đình có liên quan đến mối quan tâm của tập thể cho Đại diện ở địa bàn biết.

Hoạt động của tập thể đối với cá nhân, với gia đình là luôn thể hiện mối quan tâm, chia sẻ, gắn bó với mọi thành viên, gia đình thành viên.

Hình thành Ban Liên lạc chung và Đại diện ở các đơn vị theo khu vực hành chính để làm đầu mối, kịp thời thông báo, thông tin cho nhau biết về tình hình chung, về việc riêng của thành viên.

- Hình thành (bầu) Ban Liên lạc chung và cử Đại diện ở các đơn vị theo khu vực hành chính để làm đầu mối, kịp thời thông báo, thông tin cho nhau biết về tình hình chung, về việc riêng của thành viên, gia đình thành viên để đi thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, nhất là lúc gia đình có khó khăn như việc tang, tai nạn – đau yếu nặng và những khó khăn đột xuất khác trong cuộc sống.

- Ban Liên lạc và Đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trên tinh thần tự đảm trách nhiệm theo ý chí của tập thể.  Đại diện ở mỗi đơn vị mang ý chí của thành viên ở đơn vị đó, chịu trách nhiệm về những hoạt động và thông tin ở đơn vị mình. Khi có 2/3 ý kiến của các Đại diện và Ban Thường trực tán thành về vấn đề thảo luận sẽ trở thành ý chí chung của tập thể Ban Liên lạc 78. Ban Liên lạc 78 điều hành các hoạt động, sinh hoạt của tập thể giữa 2 kỳ họp mặt.

IV. Quỹ của Ban Liên lạc

1. Để duy trì các hoạt động thiết thực, Ban Liên lạc cần vận động gây quỹ. Quỹ của Ban Liên lạc huy động từ các nguồn:
- Đóng góp của thành viên. Việc đóng góp của thành viên trên tinh thần tự nguyện theo khả năng của thành viên.
- Vận động sự tài trợ của mạnh thường quân và sự hỗ trợ khác.

2. Quỹ của Ban liên lạc được chi cho các công việc:
- Ăn uống, sinh hoạt, đi lại cho họp mặt truyền thống định kỳ;
- Chi hoạt động, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, qùa lưu niệm các loại;
- Phúng điếu việc tang (bản thân, tứ thân phụ - mẫu); thăm hỏi thành viên đau yếu nặng; rủi ro, tai nạn nặng và khó khăn đột xuất khác.

3. Mỗi kỳ tổ chức họp mặt, Ban Liên lạc báo cáo công khai thu, chi của qũy cho thành viên biết.

 BAN LIÊN LẠC 78

 

 Nhóm vận động thành lập Ban Liên lạc 78