หมู่ 4 ผลไม้

อาหารหลักหมู่ที่ 4

 

 

อาหารหลักหมู่ที่ 4 คืออาหารประเภทผลไม้ทุกชนิด เช่น ส้ม มะละกอ มังคุด ลำไย สับปะรด กล้วย มะม่วง ฯลฯผลไม้ให้สารอาหารคล้ายพวกผัก คือ ให้เกลือแร่และวิตะมินต่างๆ แต่มีคาร์โบไฮเดรทสูงกว่าผัก ผลไม้ แทบทุกชนิดให้วิตามินซี จะให้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้   ส่วนวิตามินเอมีอยู่ในผลไม้สีเหลืองและสีแสด เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก(เปรียบเทียบมะละกอดิบกับมะม่วงสุก มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกเมื่อยังดิบจะมีวิตามินซีและวิตามินเอน้อยกว่าเมื่อ สุกเป็นสีเหลือง

 

 

สารอาหาร

อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่ วิตามิน กล่าวคือ ผลไม้เกือบทุกชนิดจะให้วิตามินซี ส่วนผลไม้ที่มีสีเหลืองและแสดจะให้วิตะมินเอ

 

 

 ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 4


      1. นำ้ตาลในผลไม้ช่วยให้หายเหนื่อยเร็ว
      2. วิตะมินซีที่ได้รับจากผลไม้้ช่วยต้านทานโรค ทำให้แผลหายเร็วและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
      อาหารหมู่นี่มีสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่อยู่เป็นจำนวนมากเช่น เดียวกับอาหารหมู่ที่ 3 และจะมีสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรทมากด้วย

อ้างอิง  http://ahan-food5.ueuo.com/neuha/mu4.htm

Comments