Ką daryti gimus vaikui

Tėvui gali būti suteiktos tėvystės atostogos iki vaikui sukaks 1 mėnuo. Už šį laikotarpį Sodra moka tėvystės pašalpą, kuri lygi 100% darbo užmokesčio, tačiau turi tam tikras minimalias ir maksimalias ribas. Darbdavys už šį laikotarpį atlyginimo nemoka, todėl jam yra finansiškai naudinga išleisti darbuotoją maksimaliam laikotarpiui. Tačiau ir be to darbdavys negali atsisakyti suteikti tėvystės atostogas.

Norint gauti atostogas būtina parašyti laisvos formos prašymą darbdaviui ("Prašau suteikti tėvystės atostogas nuo ___ iki ___").
Prie prašymo reikia pridėti vaiko gimimo pažymėjimą, kurį išduoda ligoninė. Paprastai jis išduodamas tik išrašant iš ligoninės, t.y. po maždaug 3 parų. Jeigu norite atostogas gauti pačią pirmą dieną, tuomet arba prašykite ligoninės iškart išrašyti gimimo pažymėjimą, arba susitarkite su darbdaviu, kad jį pateiksite vėliau. Bet kuriuo atveju, nedelskite įforminti atostogų darbe, nes gavusi prašymą buhalterija turi perduoti Sodrai pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, be kurios Sodra negalės apskaičiuoti ir pervesti jums pašalpos.

Atkreipkite dėmesį, kad atostogos suteikiamos ne šiaip mėnesiui, o iki vaikui sukaks vienas mėnuo. Todėl jeigu prašymą parašysite po 10 dienų, tai atostogų liks tik 20 dienų.


Naujagimio gimimo registravimas

Naujagimio gimimą reikia registruoti kuo skubiau, nes tik atlikę šį veiksmą gausite pagrindinį naujo žmogaus dokumentą - gimimo liudijimą. Jūs vaikui suteiksite vardą ir pavardę, o valstybė naujagimiui suteiks asmens kodą. Gimimo liudijimas bus reikalingas atliekant daugelį kitų žingsnių.

Registruodami naujagimį turėkite pasiruošę šiuos dokumentus ir informaciją:

 • Tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus arba ID korteles).
 • Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (Vaiko gimimo pažymejimas).
 • Pasidarykite atsarginę vaiko gimimo pažymėjimo kopiją - ji dar pravers, nes originalą reikės atiduoti Civilinės metrikacijos skyriuje.
  Sugalvokite naujagimio vardą ir nuspręskite dėl pavardės.
 • Nuspręskite dėl naujagimio tautybės. Ji turi sutapti su vieno iš tėvų tautybe arba būti nenurodyta.
Naujagimio gimimą registruoti galima dviem būdais:
- nuvykus į vietinį civilinės metrikacijos skyrių ("zaksą"). Su savimi turėkite visus išvardintus dokumentus (įskaitant ir kito iš tėvų dokumentą);
- internetu Elektroniniuose valdžios vartuose. Prie šio portalo galite prisijungti elektroniniu parašu arba per el. bankininkystę ir pats užpildyti anketinius duomenis apie vaiką ir abu vaiko tėvus. Tačiau norėdami atsiimti gimimo liudijimą vis tiek turėsite nuvykti į savo Civilinės metrikacijos skyrių. Vaiko gimimo liudijimo išdavimo data bus nurodyta ta diena, kai užpildėte duomenis internetu ir sistema juos patvirtino, o ne ta diena, kai fiziškai atsiimsite gimimo liudijimą. Pildydami duomenis internetu užtruksite apie 10 minučių ir sutaupysite tiek pat laiko zakso darbuotojui. Pildydami duomenis turėsite nurodyti  visus aukščiau išvardintus dokumentus ir duomenis iš jų, todėl turėkite dokumentus su savimi. taip pat turėsite įkelti failą su vaiko gimimo pažymėjimo kopija. Ją galite pasidaryti su skaneriu (pdf) arba tiesiog nufotografuoti telefonu (jpg, jpeg, tif, ir t.t.).

Po to, kai sistema priims jūsų registracijos prašymą, ji informuos, kai gimimo liudijimas bus paruoštas. Tuomet turite nuvykti į zaksą ir atsiimti jį. Su savimi turėkite du dokumentus:
 • Savo asmens tapatybės dokumentą (pasą ar ID kortelę). Sutuoktinio dokumento nereikia.
 • Vaiko gimimo pažymėjimo originalą. Jį atiduosite zakso tarnautojui.

Reikia turėti šiuos duomenis ir informaciją:
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Vaiko gimimo liudijimą

Gyvenamąją vietą deklaruoti galima dviem būdais:
- Nuvykus į savo seniūniją. Turėkite su savimi visus išvardintus dokumentus ir informaciją (nepamirškite banko sąskaitos numerio).
- internetu Elektroniniuose valdžios vartuose. Prisijungti galite su el. parašu arba per el. bankininkystę.


Vienkartinė išmoka vaikui

Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 418 EUR dydžio vienkartinė išmoka (11 bazinių socialinių išmokų, 1 BSI = 38 EUR). Ji mokama vienam iš tėvų.
Norint gauti vienkartinę išmoką, turėsite užpildyti prašymą ir pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Vaiko gimimo liudijimą
 • Banko atsiskaitomąją sąskaitą.
Taip pat reikės nurodyti kito iš tėvų anketinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), tačiau juos rasite ir vaiko gimimo liudijime.

Prašymą užpildyti galima dviem būdais:
- Nuvykus į savo seniūniją. Turėkite su savimi visus išvardintus dokumentus ir informaciją (nepamirškite banko sąskaitos numerio).
- internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Čia galite pats užpildyti prašymą, todėl niekur eiti nebereikės. Prisijungti galite su el. parašu arba per el. bankininkystę.
DĖMESIO! Prieš pildant prašymą turi praeiti bent viena para nuo tada, kai registravote vaiko gimimą (pats internetu arba zakse)


Jeigu atlikote 1 punktą ir darbdavys suteikė tėvystės atostogas, būtina parašyti prašymą SODRAI, kad jums išmokėtų pašalpą. Tai galima padaryti prisijungus prie SODROS sistemos EGAS internetu. Prisijungti galite su el. parašu arba per el. bankininkystę.
Pildant prašymą be savo anketinių duomenų būtina turėti tik šią informaciją:
 • Banko atsiskaitomąją sąskaitą

Pranešti poliklinikai apie naujagimį

Parsivežus naujagimį namo, jį pirmosiomis dienomis apžiūrės poliklinikos darbuotojai. Priklausomai nuo jūsų poliklinikos vidaus tvarkos, gydytojas (arba seselė) ateis į namus arba reikės nunešti kūdikį į polikliniką. Todėl tik atvykus namo paskambinkite į savo poliklinikos registratūrą ir praneškite, kad turite naują žmogų. Visą kitą informaciją suteiks poliklinikos darbuotojai.