Molier "Skąpiec"

Test w 15 pytaniach sprawdza znajomość komedii Moliera.
ĉ
mangda77@o2.pl,
30 maj 2011, 08:57
Comments