Klasa II

Sprawdzian zawiera między innymi pytania dotyczące treści "Latarnika" (w tym również pytanie o cechy gatunkowe). Uczeń musi wykazać się znajomością odczytywania bajki Ignacego Krasickiego "Dzieci i żaby".  Polecenia z gramatyki obejmują podstawowe wiadomości z fleksji i składni.  Środki językowe, które są sprawdzane to antonimy i synonimy.
ĉ
mangda77@o2.pl,
31 maj 2011, 12:18
Comments