Klasa I

Sprawdzian zawiera między innymi pytania dotyczące rozdzajów i gatunków literackich, środków poetyckiego wyrazu. Polecenia z gramatyki obejmują podstawowe wiadomości z fonetyki, słowotwórstwa i fleksji.
ĉ
mangda77@o2.pl,
31 maj 2011, 12:10
Comments