Корисні поради

Як швидко вивчити вірш напам’ять?

Як вивчити вірш швидко

 • Як свідчать дослідження, вірші починають втрачати своїх прихильників у початковій школі тоді, коли діти отримують певний негативний досвід: спроби вивчити великий за обся­гом вірш, змарнований час, неприємні хвилини невдалої роз­повіді перед класом тощо.
 • Дуже важливо допомогти дитині на цьому етапі знайом­ства з поезією, коли вона ще відчуває до неї позитивне емо­ційне ставлення, бажає слухати, читати, вчити напам’ять, хоча ще не має достатнього рівня техніки читання та власно­го досвіду для того, щоб самостійно сприймати художні тво­ри. Тобто зробити це на самому початку.
 • Чому дитина не запам’ятовує вірш? Розглянемо варі­ант, коли вірш відповідає всім вимогам (див. «Заповіді» К. Чуковського, с. 26-32), тобто проблема не в самому творі.
 • Традиційно методисти пропонують учням поради-пам’ятки таких видів.

Як швидко вивчити вірш напам’ять №1

 1. Прочитай виразно вірш.
 2. З’ясуй, про що (про кого) йдеться у вірші.
 3. З’ясуй незрозуміле у змісті й образах.
 4. Прочитай вірш ще раз, поділи його на завершені за змістом логічні частини.
 5. Намагайся уявити собі зміст кожної частини у відпо­відних картинках, образах.
 6. Прочитай два-три рази почергово кожну частину вірша.
 7. Закрий книжечку й відтвори прочитане напам’ять.
 8. Перечитай ще раз увесь вірш.
 9. Розкажи вірш напам’ять.

 Як швидко вивчити вірш напам’ять №2

 1. Прочитай вірш уголос.
 2. Поясни значення незрозумілих слів.
 3. Прочитай вірш ще раз. Намагайся зрозуміти його на­стрій, інтонацію, ритм.
 4. Прочитай вірш ще два-три рази. Намагайся його запам’ятати.
 5. За кілька хвилин повтори вірш із пам’яті, за необхід­ності зазирай у текст.
 6. Пізніше повтори вірш ще два-три рази, не зазираючи в текст.
 7. Перед сном ще раз повтори вірш.
 8. Уранці наступного дня прочитай вірш ще раз, а потім розкажи його напам’ять.

 Як швидко вивчити вірш напам’ять №3

 1. Прочитай вірш. Дай відповідь на запитання «Про що розповідається у вірші?»
 2. Прочитай твір повільно.
 3. Розділи вірш на уривки, які мають закінчений харак­тер.
 4. Образно уяви, про що розповідається в кожному урив­ку. Якщо можеш, зроби малюнок до них.
 5. Прочитай декілька разів вірш уголос.
Спробуй розповісти весь вірш, підглядаючи в текст.

Спершу слід прочитати й зрозуміти ці пам’ятки. Уявіть собі дитину, яка ще не вміє читати так, як дорослий. Скільки зусиль їй треба докласти для того, щоб виконати ці інструк­ції! Це не значить, що треба відмовлятися від пам’яток, але використовувати їх краще з 3 класу.

Що ж робити в 2 та 3 класі? Як найчастіше вирішують цю проблему? Кількістю повторів. При цьому треба пам’ятати, що вивчення віршів пов’язано з індивідуальними особливос­тями пам’яті. Одному достатньо виразно прочитати вірш, щоб запам’ятати його, а іншому потрібно докладати для цьо­го зусилля протягом декількох днів. Неможна вимагати від усіх однакової швидкості запам’ятовування.

Якщо вивчити вірш треба «на завтра», то корисним буде прийом повторення, рознесеного в часі. Тобто прочитати кілька разів удень (не намагаючись усе запам’ятати), потім через деякий час і обов’язково перед сном, саме тоді інфор­мація обробляється ефективніше. Уранці прочитати — по­вторити. Якщо вивчений вірш треба буде розповідати через кілька днів, то повторення кожного дня, особливо на ніч, до­поможуть міцно запам’ятати вірш.

Але все одно, такі повторення використовують переважно можливості пам’яті. Що ще може допомогти учневі початко­вих класів та його батькам?

Одна з найбільш розповсюджених причин незапам’я- тонування вірша полягає в тому, що дитина не уявляє собі його зміст. Не те щоб зовсім не ‘уявляє, але образи нечіткі, неяскраві, не викликають відповідних почуттів. Часто це бу­ває, коли вірш читається самою дитиною, в дуже швидкому темпі. Іноді молоді вчителі захоплюються темпом (швидкістю) читання і не приділяють достатньої уваги розумінню. У ди­тини виробляється звичка зосереджуватися лише на зовніш­ньому аспекті виконання. Вірш забувається ще й тоді, коли той, хто його читає для дитини (вчитель, батьки, інші учні), теж поспішає, не дотримується необхідних пауз. Пригадайте, чи полюбляли ви слухати вірші у виконанні своїх одноклас­ників. Якщо так, то вам дуже пощастило, а ваша вчитель­ка заслуговує найвищої похвали. Але як правило, на уроці, коли перевіряють вивчені напам’ять вірші, досить нудно.

Під час читання віршів в уяві виникають певні образи. У вірші їх зазвичай чимало. Для того щоб зрозуміти, відчути те, що заклав автор, треба докласти зусиль, підключити твор­чу уяву. Можна порівняти роботу уяви з працею художника: один образ як один мазок, і так, не поспішаючи, з’являється картина. А якщо читати вірш, не даючи слухачам «домалю­вати» картину — усі мазки зліпилися в одну велику «маз­ню», з якої нібито щось видно, але дуже замазано, наплута­но. Тому одне з правил, яке повинні запам’ятати і дорослий, і дитина: читаючи вірші, не можна поспішати,

З віком дитини росте кількість і обсяг віршів для ви­вчення напам’ять. Поступово пам’ять школяра заповнюється різноманітними відомостями, і запам’ятовування відбуваєть­ся повільніше. Але і в цьому можна допомогти, якщо саме в цей період озброїти дитину прийомами образного сприй­мання віршів, які допоможуть створити й умови легкого запам’ятовування творів.

Прийоми для образного уявлення та швидкого вичення вірша:

 • за допомогою рухів;
 • за допомогою одночасного малювання;
 • за допомогою підготовлених малюнків;
 • за допомогою слів-опор.

Читайте добрі казки Василя Сухомлинського (тисніть на зображення)Творчі завдання з української мови для  4 класу   
                 


                     
                   
https://docs.google.com/document/d/1N5onU8EGW6HPECSWDBxhVPEHKc89FUIczprIO-ROinQ/edit?usp=sharing


ĉ
Людмила Анатоліївна,
20 лист. 2016 р., 18:11
Comments