Papier

Film z YouTubePapier – otrzymywanie i rola papieru

Słowo papier wywodzi się z greckiego słowa papyros, które jest prawdopodobnie zapożyczeniem z egipskiego. Od rośliny egipskiej papirus której włókna układano w dwóch lub trzech warstwach na sobie w poprzek, po czym przy pomocy zwilżania wodą, prasowania, gładzenia otrzymywano twardą masę jako materiał do pisania.

PAPIER jest to materiał w postaci cienkich arkuszy lub wstęg, otrzymywany ze spilśnionych włókien o gramaturze od 28 do 200 g/m2.

PAPIRUS materiał pisarski, wyrabiany z włókien rośliny cibory papirusowej rosnącej w delcie Nilu. Papirus znany był już w starożytnym Egipcie od III tysiąclecia p.n.e. 

PERGAMIN materiał pisarski wyrabiany ze skór zwierzęcych. Pergamin wyparł rozpowszechniony wcześniej papirus stosowany w starożytności i był głównym materiałem pisarskim w Europie i na Bliskim Wschodzie przez cały okres średniowiecza, po czym został skutecznie wyparty przez papier. Używano go również jako materiału pokryciowego do opraw książek. 

  

SUROWCE DO PRODUKCJI PAPIERU

Włókna roślinne:

 • drewno drzew iglastych i liściastych
 • trzcina
 • len
 • konopie
 • słoma zbożowa

Skóry zwierzęce:

 • ścinki skór
 • wełna

Dodatkowo: siarczan baru, kreda, kleje, barwniki

 


WŁASNOŚCI PAPIERU

 • gładkość
 • wytrzymałość
 • sztywność
 • kolor
 • grubość
 • połysk


PODZIAŁ I RODZAJE PAPIERU

 • papier bezdrzewny – czyli taki, co nie zawiera ścieru drzewnego.
 • papier drzewny – czyli taki, co zawiera ścier drzewny.

 

GRAMARURA to waga wyrobu papierniczego jednego arkusza papieru o powierzchni 1m2  podana w gramach.

 

W zależności od gramatury dzielimy papier na:

 • bibułę (do 25g/m2)
 • papier właściwy (25-160g/m2)
 • karton (160-315g/m2)
 • tekturę (powyżej 315g/m2)


PODZIAŁ PAPIERU ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE:

 • drukowy
 • pakowy
 • okładkowy
 • biurowy
 • budowlany
 • obuwniczy
 • higieniczny
 • fotograficzny
 • ścierny
 • przemysłowo-techniczny

 

10 KLAS PAPIERU

 • Klasa I-III - papiery i tektury nie zawierające ścieru drzewnego, tzw.
   bezdrzewne
 • Klasa IV-V - papiery i tektury nie zawierające nie więcej niż 40% ścieru drzewnego, tzw. Małodrzewne
 • Klasy VI-IX - papiery i tektury zawierające ścier drzewny, tzw. Drzewne
 • Klasa X - Makulatura

 

MAKULATURA to niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru. Makulatura jest powszechnie wykorzystywana jako surowiec wtórny. Początkowo powstawał z niej głównie papier do pakowania, z czasem zastosowano ja do produkcji papier toaletowego i tektury falistej, a od lat 90. XX w. z makulatury produkuje się również papier gazetowy.

Historia produkcji papieru, przygotowanie celulozy, regeneracja.

Film z YouTube

Film z YouTube

Film z YouTubeFilm z YouTube

Film z YouTube

Film z YouTubeComments