Gimnazjum nr 3‎ > ‎

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM

WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


Program przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 3, finansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra 

Zajęcia mają służyć rozwijaniu zainteresowań i talentów uczniów, rozwijaniu integracji  szkolnej, podnoszeniu świadomości historyczno - obywatelskiej

Realizowane  zajęcia z przedmiotów ścisłych i humanistycznych  są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w poprzednich edycjach programu.

Cele programu

·        wspieranie rozwoju i kształcenia uczniów o różnym potencjale,

·        zwiększenie motywacji do nauki, poszukiwań i samodzielnego zgłębiania wiedzy,

·        rozwijanie umiejętności, kompetencji, w tym związanych z życiem społecznym i obywatelskim,

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

·        wskazywanie uczniom związków między wiedzą i praktyką,

·        zmniejszenie trudności w nauce, oraz problemów wychowawczych,

·        rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania czasu wolnego,

·        rozwijanie kreatywności,

·        wdrożenie do autoprezentacji,

·        wdrażanie do samokształcenia i aktywności intelektualnej

·        integracja społeczności szkolnej.Terminy zajęć w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

1. „Zrozum – wykonaj - wykorzystaj” -  zajęcia warsztatowe, projektowe - rozwijanie zainteresowań matematycznych, informatycznych, przyrodniczych,  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, doświadczenia i eksperymenty, z uwzględnieniem ewentualnych braków edukacyjnych.

Realizatorzy

P. Elżbieta Terajewicz  - warsztaty informatyczno – dziennikarskie,  gazetka on – line – WTOREK 15.00 sala 6

p. Maria Szwajca – Jędrzejak  - zajęcia matematyczne  PONIEDZIAŁEK 14.15 co 2 tygodnie wymiennie z p. Olejniczak

                  PIĄTEK 13.30

p. Agnieszka  Olejniczak – warsztaty geograficzno – przyrodnicze PONIEDZIAŁEK 15.15 co 2 tygodnie wymiennie z p.    Szwajcą sala nr 8


2. „Licz się ze słowami ”zajęcia literackie, warsztaty twórcze, rozwijające zainteresowania literackie, teatralne, dziennikarskie, ćwiczenia leksykalne, językowe, itp.

Realizator

p. Marta Walczak – Goińska  – CZWARTEK 14.15 sala nr 3


3. Warsztaty historyczno – obywatelskie - rozwijanie zainteresowań historycznych , społecznych, wyrównywanie braków wiedzy.

Realizator

p. Beata Węgłowska -  WTOREK 15.00, ŚRODA 14.20 sala nr 5Udział młodzieży w tych zajęciach  pomoże  uczniom w poprawie wyników kształcenia, a tym samym znacząco wpłynie na wynik egzaminu gimnazjalnego.

Comments