Świetlica


Działalność opiekuńczo- wychowawcza świetlicy obejmuje wszystkich uczniów naszego gimnazjum.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie spędzają czas między lekcjami, a także po ich zakończeniu, oczekując na zajęcia pozalekcyjne. Świetlica zapewnia także opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub są zwolnieni z WF-u.

Świetlica funkcjonuje w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Czas oraz godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków zarówno do wypoczynku, jak i nauki.

Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego. Chroni ich przed nudą i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci.


W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH UCZNIOWIE:WYKONUJĄ PRACE RĘCZNE DOWOLNYMI  TECHNIKAMI ( „Rękodzieło”)
KORZYSTAJĄ Z TABLICY INTERAKTYWNEJ
GRAJĄ W GRY PLANSZOWEODRABIAJĄ LEKCJE I NADRABIAJĄ ZALEGŁOŚCI W NAUCE

                                                                                                                    


    

Nauczyciel  świetlicy: Joanna Król