Gimnazjum nr 3‎ > ‎

Psycholog szkolny


Zadania psychologa szkolnego

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec: uczniów, rodziców nauczycieli. Praca moja na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań wykorzystuję informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji. Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu poprzez mediacje. Najczęściej w takiej sytuacji nie chodzi o jednorazowe wsparcie poparte rozwiązaniem problemu, ale wyposażenie ucznia w umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez uwolnienie negatywnych emocji.

Głównym adresatem moich działań są uczniowie naszej Szkoły. Jednak stale współpracuję z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi instytucjami wspierającymi działania psychologa w szkole.

Zadania psychologa szkolnego

  1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  6. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli