Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa) 

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Ferie letnie

24 czerwca 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.

 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

 • 31 października 2016 r.
 • 2 listopada 2016 r.
 • 2 stycznia 2017 r.
 • 2 maja 2017 r.
 • 19 - 21 kwietnia 2017 r. (egzamin gimnazjalny)
 • 16 czerwca 2017 r.

Podstrony (1): rrrr