AKADEMIA PROGRAMOWANIA - bierzemy udział w pilotażowym wdrożeniu programowania.

opublikowane: 15 paź 2016, 12:14 przez Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze   [ zaktualizowane 15 paź 2016, 13:11 ]
W związku z zapowiedzią wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażoną wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od września 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do wprowadzenia działań w zakresie innowacji pedagogicznej AKADEMIA PROGRAMOWANIA.

Innowacja została wpisana do rejestru Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Zaplanowane działania realizowane są w ramach pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Innowacja ma na celu wprowadzenie zagadnień w zakresie  algorytmiki i programowania rozwijających kompetencje rozwiązywania problemów i realizacji własnych projektów w wybranych językach programowania, wprowadzonych wg zainteresowań i możliwości uczniów,  m.in.: Scratch, Baltie, Python, C++.

Zakłada się,  że uczniowie będą potrafili wskazać korzyści z umiejętności programowania. Nauczą się logicznego myślenia oraz konsekwencji w działaniu przy tworzeniu wspólnych projektów. Będą potrafili napisać samodzielnie prosty program, zaprojektować grę, animację. Rozwiną swoje umiejętności w zakresie optymalnego planowania i realizowania określonych działań pracy w grupie, podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania się z innymi.

Mierzalnym efektem zrealizowanej innowacji pedagogicznej będą gry, programy, animacje stworzone przez uczniów i udostępnione na portalach, platformach i w serwisach edukacyjnych oraz udział uczniów w konkursach i akcjach tematycznych, m.in. w ramach programu Mistrzowie Kodowania, Europejskiego Tygodnia Kodowania…

Wszelkie działania w ramach innowacji będą sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i kreatywności uczniów, co wpłynie na zminimalizowanie podejścia do programowania jako umiejętności dostępnej tylko dla wybitnych.

Zainteresowanie uczniów światem informatyki, a w szczególności algorytmiką i programowaniem pozwoli na zwiększenie ich świadomości w jaki sposób można wykorzystać komputer w edukacji, wpłynie na podniesienie znaczenia i rangi informatyki jako samodzielnej dziedziny w odbiorze uczniów i społeczeństwa, rozbudzi zainteresowania w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia i ewentualnej przyszłej kariery zawodowej w tym kierunku.

Realizator innowacji: Elżbieta Terajewicz

Comments