Curriculum Vitae.-


Gil Tubau Llopart

nascut a La Garriga el 19 de Setembre de 1974, exerceix d´Agent de la Propietat Immobiliària amb número de col.legiat núm.2475 AICAT núm.1095 a l´empresa http://www.finquesnuria.com amb domicili professional al carrer Doma núm.6 d´aquesta mateixa localitat. Contacte: gil@finquesnuria.com Tel.+34600447828.

 
Actualment:

Agent de la Propietat Immobiliària des de 2006.
Dirigeix l´empresa finquesnuria.com des de 2002.
Treballa a l´empresa finquesnuria.com des de 1992.
Empresa familiar amb més de 38 anys d´antigüetat.
 
Formació Específica:

2014 - Formació sobre la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Financiació del Terrorisme (PBCFT)
2014 - El Règim de la Propietat Horitzontal a Catalunya - Col.legi d´Administradors de Finques de Barcelona (CAFBL)
2011 - Llei Arrendaments Urbans. Llei Propietat Horitzontal - Llibre V Codi Civil Català - Centre Estudis Immobiliàris de Catalunya (CEIC) de l´Escola Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI)
2008 - Curs de Lideratge i Habilitats Directives- Fundació Universitària Martí l´Humà
2004/05 - Post Grau en Gestió Immobiliària - Universitat Ramón Llull
2003 - Curs Valoracions Immobiliàries - Col.legi Oficial Agents Propietat Immobiliària (COAPI ) - Escola Pràctica Immobiliària (EPI)
2002 - Curs Tècniques de Venda - Educem Business
2001 - Curs Com Conduïr Eficaçment Reunions de Comunitats de Propietàris cel.lebrat al Col.legi Oficial d´Administradors de Finques
2001 - Seminàri Nova Llei de l´Ordenació de l´Edificació i Contractes de Mediació cel.lebrat pel BBVA
2001 - Curs Llei d´Arrendaments Urbans - Col.legi Oficial d´Administradors de Finques
2000 - Sessió Monogràfica sobre Subhastes Immobiliàries - COAPI - EPI 
2000 - Curs sobre Dret de Successions - COAPI - EPI
1999 - Màster en Valoracions Immobiliàries - COAPI - EPI
1999 - Curs sobre les Modificacions Llei Propietat Horitzontal - Col.legi Oficial d´Administradors de Finques de Barcelona
1999 - Curs d´Expert Immobiliàri de la Direcció General d´Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
1997/98 - Curs Dret Immobiliàri, Registral i Hipotecàri impartit per l´Institut d´Educació Continua Universitat Pompeu Fabra i l´Escola Pràctica Immobiliària del COAPI
1997 - Curs Nòmines i Gestió de Personal - Forum Granollers
1993/94 - Màster en Gestió Empresarial - Centre Privat d´Ensenyaments Avançats