Hem

Gille målar tavlor, hugger i trä samt skriver kåserier. 

Han har givit ut nio böcker.


Kallar sig tecknare, trätäljare, treackorsdtrubadur.
Har skrivit kåserier – en bok med karikatyrer om Sorseles personligheter samt åtta häften med ”visa men galna ord” med teckningar.


Gille om Gille

”En gång i tiden var han en trånande glimt i sina föräldrars ögon – glimten föddes 1930 i Sorsele, fick namnet Gilbert Höglander men kallades för ”Gille”. Någon utbildning i skolväg erhöll han inte utan är självlärd s.k. autodidakt. Är alltså själv orsak till att andra inte vet att han är så bra som han egentligen är.


Lärt sig tre ackord och gett ut en musikkassett med ”en Trätäljares visor”, uppträtt ca 200 gånger med egna texter bland annat i radio och TV, på Skansen och Solliden samt underhållare på kungamiddag.